Němec Tomáš

Ing. Tomáš Němec, Ph.D., (*1977) vystudoval matematické modelování na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V Ústavu termomechaniky AV ČR se věnoval teoretickému modelování nukleačních procesů při fázových přechodech ve vodě (kondenzaci, kavitaci, nukleaci ledu). Na teoretickou činnost navázal experimentální syntézou nanočástic založenou na kondenzaci kovových par, která má v případě platinových nanočástic využití pro výrobu katalytických nanomateriálů pro vodíkové palivové články.

Počet článků: 2

Nanočástice na míru

5. 12. 2022  |  Vesmír 101, 750, 2022/12
S jiskrovým výbojem se v běžné praxi setkáváme např. v benzinovém motoru automobilu při zapalování palivové směsi ve válci nebo v kuchyňských...
 

Bude vodík všude?uzamčeno

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 470, 2021/7
V současné době procházíme velkou změnou od energetiky založené dominantně na spalování fosilních paliv k využití metod energeticky efektivnějších...