Ing. Tomáš Němec, Ph.D.

Ing. Tomáš Němec, Ph.D., (*1977) vystudoval matematické modelování na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V Ústavu termomechaniky AV ČR se věnoval teoretickému modelování nukleačních procesů při fázových přechodech ve vodě (kondenzaci, kavitaci, nukleaci ledu). Na teoretickou činnost navázal experimentální syntézou nanočástic založenou na kondenzaci kovových par, která má v případě platinových nanočástic využití pro výrobu katalytických nanomateriálů pro vodíkové palivové články.

Počet článků: 1

Bude vodík všude?uzamčeno

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 470, 2021/7
V současné době procházíme velkou změnou od energetiky založené dominantně na spalování fosilních paliv k využití metod energeticky efektivnějších...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné