Čermák Jiří

RNDr. Jiří Čermák, CSc. et DSc., (*1953) vystudoval fyziku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně. Jeho studijním zaměřením byla fyzika pevných látek, orientovaná především na vlastnosti polovodičů. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR se však dlouhodobě věnuje kovům a jejich slitinám. Nejprve se zabýval vysokoteplotními procesy probíhajícími v materiálech obecně, později speciálně procesy spojenými s interakcí vodíku s pevnou látkou.

Počet článků: 1

Jak uchovávat energii

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 384, 2022/6
Vědce a techniky, kteří se zabývají problémem uskladnění energie, trápí nerudovská otázka „kam s ní“. A jak ji uložit, aby se v případě potřeby...