Gruber Jan

Ing. Jan Gruber, Ph.D., (*1981) vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V Ústavu termomechaniky AV ČR se dlouhodobě zabýval analýzou dynamických procesů v proudícím termickém plazmatu se zaměřením na zpracování optických záznamů s vysokým časovým a prostorovým rozlišením. V současné době se zabývá ukládáním a přeměnami energie se zaměřením na vodíkové technologie.

Počet článků: 1

Bude vodík všude?uzamčeno

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 470, 2021/7
V současné době procházíme velkou změnou od energetiky založené dominantně na spalování fosilních paliv k využití metod energeticky efektivnějších...