Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Oběti dvoušroubovice

 |  8. 9. 2011
 |  Vesmír 90, 482, 2011/9
 |  Seriál: Zákony a DNA, 10. díl (PředchozíNásledující)

V jedné ze svých glos (viz Vesmír 90, 71, 2011/2 – pozn. red.) jsem uvedl, že výstupy z forenzně-genetického identifikačního zkoumání ovlivňují lidské životy, a proto je velmi důležité, aby byla analýza DNA prováděna erudovanými odborníky, byla transparentní, přezkoumatelná atd., jinak mohou soudní znalci „ničit životy“. Jeden ze čtenářů Vesmíru na to reagoval v tom smyslu, že i správně provedená analýza DNA ovlivňuje lidské osudy až příliš, a proto by měla být osoba, které se testování týká, vždy předem informována o všech možných konsekvencích vyplývajících z identifikačních testů, a to nejen s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000, ale také z pohledu psychologického. Člověk by měl být připraven na všechny možné eventuální výsledky a své rozhodnutí o poskytnutí vzorku DNA by měl zhodnotit též s ohledem na možné budoucí důsledky.

Pokud budeme tento názor aplikovat pouze do roviny občansko-právních „paternit“, tak s ním samozřejmě nelze než souhlasit. Zkusme si celou věc demonstrovat na příkladu:

Dvaadvacetiletý muž se zabil při dopravní nehodě, a to ještě před svatbou a narozením dítěte, které čekal se svojí přítelkyní, která sama byla sirotkem. Rodiče zesnulého se přimkli k těhotné opuštěné dívce a začali ji morálně i finančně podporovat. Krátce po narození dítěte se mladá matka přestěhovala do jejich rodinného domku a „adoptivní“ rodiče se přímo vzorově starali o kojence, ve kterém viděli část svého zesnulého syna. Dívka nechtěla být zcela závislá na svých nových příbuzných, a proto se snažila získat své vlastní finanční prostředky. Podmínkou získání „sirotčích“ dávek od státu dle zákona o důchodovém pojištění však bylo zapotřebí vypracovat znalecký posudek a potvrdit, že otcem dítěte je tragicky zahynuvší člověk. S ohledem na finanční situaci matky novorozence byla odměna znalci hrazena otcem zesnulého. Za účelem získání DNA profilu zemřelého byl použit vzorek tkáně zajištěný při pitvě. Souhlas s použitím vzorku vydali rodiče zesnulého. Jelikož nikdy nelze vyloučit neúmyslnou záměnu vzorků při fixaci formalínem a zalévání do parafínu, byla autentizace vzorku provedena porovnáním s DNA profily obou rodičů zemřelého a statistickým vyhodnocením shody. Takto ověřený DNA profil zemřelého byl následně porovnán s DNA profilem narozeného dítěte a jeho matky. Výsledky analýzy autozomálních STR (krátké tandemové repetice) jednoznačně prokázaly, že zemřelý není otcem dítěte. Tento otcovství vylučující nález byl ještě ověřen analýzou STR na Y-chromozómu zemřelého, jeho otce a nezletilého chlapce. Nezletilec měl zcela odlišný haplotyp než jeho údajný otec a dědeček, čímž byl dalším nezávislým testem potvrzen předchozí negativní nález.

Výsledek znaleckého zkoumání, ve kterém bylo popřeno otcovství, spustil celou kaskádu událostí. Rodiče zesnulého přišli o „vnuka“, k němuž se po ztrátě syna citově upnuli. Matka zemřelého se s touto situací nedokázala vyrovnat, pokusila se o sebevraždu a následně skončila se silnými depresemi v invalidním důchodu. Mladá matka připustila, že otcem dítěte by mohl být jiný muž, ale jelikož se jednalo o náhodnou známost a sex na jednu noc, tuto osobu nikdy nedokázala nalézt. I s novorozencem byla nucena se odstěhovat z domu svých opatrovatelů. Svízelná finanční situace ji nakonec vmanévrovala až na samý okraj společnosti a začala se „živit“ prostitucí, prodejem drog a drobnými krádežemi. Dítě jí bylo následně odebráno a za svou trestnou činnost byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Pokud by v tomto případě nebylo bývalo provedeno paternitní zkoumání, mohla rodina poměrně normálně fungovat a nedošlo by k výše uvedenému řetězci negativních událostí. Znalec v tomto případě samozřejmě nemohl předpokládat, co jeho posudek „způsobí“. I kdyby však podobné problémy předpokládal či byl se situací v rodině obeznámen, je samozřejmě zcela nemyslitelné, aby závěry znaleckého posudku pozměnil ve smyslu potvrzení otcovství zemřelého.

Lze však zcela jednoznačně vyloučit eventualitu, že znalec se „slabší“ povahou nepodlehne okolnostem a neuvede do posudku milosrdnou lež, když se jedná „pouze“ o posudek na žádost občana a nikoli státní instituce? Tato problematika by měla být zřejmě řešena ve dvou rovinách: (i) všichni soudní znalci v odvětvích, kde mohou být potenciálně „ovlivňovány“ lidské osudy, by měli povinně absolvovat psychologické testy a pravidelná školení; (ii) mělo by být pravidlem, že osoba poskytující vzorek k analýze DNA bude důkladně informována o všech možných budoucích důsledcích plynoucích z tohoto úkonu.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Etika

O autorovi

Daniel Vaněk

RNDr. Daniel Vaněk, PhD., (*1965) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Deset let pracoval v DNA laboratoři Kriminalistického ústavu Praha, následně v rámci humanitární mise v Bosně a Hercegovině tři roky identifikoval oběti z masových hrobů. Nyní se ve Forenzním DNA servisu zabývá hlavně archeogenetikou, znaleckou činností v odvětví genetika a aplikovaným výzkumem v oblasti forenzních identifikací. Na PřF UK a 2. LF UK přednáší forenzní genetiku.

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné