Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

UniCRE budoucnost chemie v Čechách

www.vuanch.cz
14. 7. 2011
 |  Vesmír 90, 423, 2011/7
komerční prezentace

Výzkumný ústav anorganické chemie z Ústí nad Labem, dceřiná společnost Unipetrolu, a.s., loni v říjnu zahájil v areálu Chempark Záluží realizaci projektu unikátního výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre for research and education).

Výzkumná a vývojová činnost je jedním z projevů touhy lidstva po poznání. Výzkum, vývoj a obecně řečeno vědecká činnost v oblasti chemie mají svá určitá specifika, stejně jako jiné obory badatelské činnosti.

Jedním z nejvýznamnějších specifických rysů chemie a jejího výzkumu je fakt, že je často na počátku většiny převratných technologií, a to díky především materiálovému výzkumu. Výzkum nových materiálů s dosud netušenými vlastnostmi je významnou hybnou silou pro obory navazující, především strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, ale i například pro elektroniku, medicínu nebo kosmonautiku. Naproti tomu pokroky v jiných oblastech, například měření a regulace, umožňují chemickému výzkumu využívat postupy a technologie dříve nerealizovatelné. Je tedy zřejmé, že chemický výzkum a vývoj je neoddělitelným článkem vývoje, kterému se říká lidský pokrok, stejně jako je chemický průmysl nedílnou součástí naší ekonomiky.

Dalším specifikem pro bádání v oblasti chemie je jeho prostorová náročnost. Dnes nelze, jako za dob starých alchymistů, provádět chemické pokusy v běžných místnostech s běžným vybavením. Požadavky na úroveň bezpečnosti práce v chemickém výzkumu jsou velmi vysoké, jednak s ohledem na zdraví vlastních badatelů, jednak s ohledem na okolní infrastrukturu, tedy kanalizaci, pevné a plynné odpady, kontaminovaný materiál, zápach apod.

Zcela specifickou disciplínou je přenos výsledků výzkumu do praxe. I drobné inovace a jednoduchá úprava chemické technologie musí projít náročným testování nejen s ohledem na kvalitu produktu, ale také s ohledem na možná rizika úniku nebezpečných látek a ovlivnění lidského zdraví. V České republice prakticky neexistují možnosti ve čtvrtprovozním nebo poloprovozním měřítku testovat navrhované jednoduché technologické změny. Možnost ověření výsledků plánovaného výzkumu je tedy jedním z faktorů ovlivňujících vlastní zahájení výzkumu.

Stále se zpřísňující legislativa velmi omezuje výuku na základních a středních školách, a dokonce i na školách vysokých. Neustálý strašák chemie, tak jak se s ním setkáváme prakticky denně v masových médiích, je jedním z důvodů malého zájmu o studium technicky orientovaných oborů a chemie zvlášť.

Chemický průmysl je významnou částí českého národního hospodářství. Udržení této pozice a jeho další rozvoj je nutně podmíněn přílivem mladých, kvalifikovaných odborníků.

Z tohoto pohledu je úspěšná realizace projektu UniCRE, který získal podporu v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace, naprosto klíčová a unikátní.

Projekt připravil Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., který je dceřinou společností UNIPETROL, a.s., ve spolupráci s VŠCHT Praha a UCHP AV ČR, v. v. i. Unikátnost projektu spočívá v těsné spolupráci akademického pracoviště, významné vzdělávací instituce a ústavu aplikovaného výzkumu. Projekt bude navíc realizován v areálu Chempark Záluží, tedy přímo v těsné vazbě na klíčové podniky české chemie. V Ústeckém kraji, ale i v rámci ČR bude podobně zaměřené centrum jediné.

UniCRE je přitom jedním z mála projektů připravených v rámci OP VAVPI, který je zaměřený na oblast průmyslové chemie. Rafinérský a petrochemický výzkum má bohatou a úspěšnou historii, v Litvínově několik desítek let, stejně tak jako spolupráce s VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, ÚCHP AV ČR, UFCH JF AV ČR a mnoha dalšími subjekty vzdělávací a akademické sféry. Směry výzkumu zaměřené na efektivní využití ropy, alternativních zdrojů surovin a na biomasu jako zdroj surovin pro těžkou chemii se shodují s představami EU ohledně udržitelných chemických technologií.

Ve VÚAnCh byl tento projekt připravován dva roky. V roce 2008 byl připraven seznam 40 témat (projektů), která by mohla přispět k zvýšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu. Ve spolupráci s kooperujícími pracovišti a klíčovými podniky českého chemického průmyslu byl připraven harmonogram postupu, definovány lidské kapacity a přístrojové vybavení.

Během čtyř let vyroste v areálu Chempark Záluží mimo jiné 23 moderně vybavených laboratoří, konferenční sál se dvěma posluchárnami a další zázemí pro výzkum i vzdělávání. Dvě laboratoře budou vyčleněny pro přístup a práci studentů. Jejich aktivní zapojení do projektu a do řešení praktických výzkumných úkolů je jedním z předpokladů jeho úspěšnosti a udržitelnosti.

Ve vedlejší, nově vybavené budově, tzv. pokusné základně, bude mít Centrum k dispozici 35 samostatných experimentálních aparatur, které umožní zkoumání většiny katalytických, petrochemických a rafinérských procesů včetně studia moderních procesů konverze obnovitelných surovin (biomasy) a environmentálních technolo-gií. Všechny testovací jednotky budou napojeny na reálná média, která jsou dostupná v rafinérsko-petrochemickém komplexu a je možné je proto provozovat 24 hodin denně, 365 dní v roce. Vznikne naprosto unikátní komplex testovacích souborů, který neexistuje v podobném rozsahu nikde v Evropě.

Plánované laboratoře a jejich vybavení budou na nejvyšším dostupném standardu. Cílem je vybudovat takové zařízení a podmínky pro práci, které nejenže budou maximálně bezpečné, ale i atraktivní pro mladé techniky. Základem toho všeho jsou kvalitní materiály, moderní design a flexibilita, tak aby i za několik let Centrum bylo atraktivní a jeho pracovníci dokázali řešit i ty nejnáročnější úkoly průmyslové praxe.

Rozpočet projektu je cca 800 mil. Kč, z toho cca 600 mil. Kč činí dotace, na investice do nových prostor a přístrojového vybavení je určeno více jak 400 mil. Kč.

Nově vybudované výzkumné kapacity budou dalším impulzem pro rozvoj tradičně velmi dobrých vztahů mezi UNIPETROLem a VŠCHT, která pak bude moci na Mostecku nabídnout nejen bakalářské a magisterské vzdělání, což nabízí řada vysokých škol v regionu, ale především špičkové doktorské studium, pro které je nezbytné dokonale vybavené prostředí. Pro teoretické studium to bude v Praze, kvalitní konzultanti z praxe budou k dispozici v Mostě a v Záluží. Bude to šance pro studenty, kteří v moderně vybaveném prostředí UniCRE budou získávat vzdělání pro vývoj nových technologií nejen v laboratorním měřítku, ale i v přímé vazbě na reálné výroby a technologie.

Podle pravidel poskytovatele dotace na vybudování Centra bude muset UniCRE poskytnout ve výzkumu stejné podmínky pro všechny, kdo bude mít o spolupráci zájem. Rejstřík firem je značný – od těch, co se zabývají biopalivy (cukrovary, lihovary) až po firmy, co třeba používají tiskařské barvy a budou potřebovat analýzy, konzultace nebo drobný výzkum týkající se rozpouštědel či chezacarbu nebo některých dalších výrobků z produkce Unipetrolu.

Základní vertikální pilíře budou 3, rafinérský výzkum, petrochemický výzkum a obnovitelné zdroje surovin pro chemii. Tyto budou doplněny horizontálními tématy, kterým jsou:

  • analytická chemie
  • příprava a charakterizace katalyzátorů
  • využití experimentálních zařízení
  • vzdělávání studentů
  • patentoprávní ochrana
  • řízení projektu

Realizace projektu UniCRE je velikou příležitostí. Je to šance nejen pro český chemický průmysl, ale i jedna z možností, jak alespoň trochu přispět k nápravě postiženého Severočeského kraje. Nové příležitosti pro mladé, zvýšení atraktivnosti technicky orientovaných oborů a s tím naděje na udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu jsou hlavní výstupy projektu UniCRE.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné