Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

UniCRE budoucnost chemie v Čechách

www.vuanch.cz
14. 7. 2011
 |  Vesmír 90, 423, 2011/7
komerční prezentace

Výzkumný ústav anorganické chemie z Ústí nad Labem, dceřiná společnost Unipetrolu, a.s., loni v říjnu zahájil v areálu Chempark Záluží realizaci projektu unikátního výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre for research and education).

Výzkumná a vývojová činnost je jedním z projevů touhy lidstva po poznání. Výzkum, vývoj a obecně řečeno vědecká činnost v oblasti chemie mají svá určitá specifika, stejně jako jiné obory badatelské činnosti.

Jedním z nejvýznamnějších specifických rysů chemie a jejího výzkumu je fakt, že je často na počátku většiny převratných technologií, a to díky především materiálovému výzkumu. Výzkum nových materiálů s dosud netušenými vlastnostmi je významnou hybnou silou pro obory navazující, především strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, ale i například pro elektroniku, medicínu nebo kosmonautiku. Naproti tomu pokroky v jiných oblastech, například měření a regulace, umožňují chemickému výzkumu využívat postupy a technologie dříve nerealizovatelné. Je tedy zřejmé, že chemický výzkum a vývoj je neoddělitelným článkem vývoje, kterému se říká lidský pokrok, stejně jako je chemický průmysl nedílnou součástí naší ekonomiky.

Dalším specifikem pro bádání v oblasti chemie je jeho prostorová náročnost. Dnes nelze, jako za dob starých alchymistů, provádět chemické pokusy v běžných místnostech s běžným vybavením. Požadavky na úroveň bezpečnosti práce v chemickém výzkumu jsou velmi vysoké, jednak s ohledem na zdraví vlastních badatelů, jednak s ohledem na okolní infrastrukturu, tedy kanalizaci, pevné a plynné odpady, kontaminovaný materiál, zápach apod.

Zcela specifickou disciplínou je přenos výsledků výzkumu do praxe. I drobné inovace a jednoduchá úprava chemické technologie musí projít náročným testování nejen s ohledem na kvalitu produktu, ale také s ohledem na možná rizika úniku nebezpečných látek a ovlivnění lidského zdraví. V České republice prakticky neexistují možnosti ve čtvrtprovozním nebo poloprovozním měřítku testovat navrhované jednoduché technologické změny. Možnost ověření výsledků plánovaného výzkumu je tedy jedním z faktorů ovlivňujících vlastní zahájení výzkumu.

Stále se zpřísňující legislativa velmi omezuje výuku na základních a středních školách, a dokonce i na školách vysokých. Neustálý strašák chemie, tak jak se s ním setkáváme prakticky denně v masových médiích, je jedním z důvodů malého zájmu o studium technicky orientovaných oborů a chemie zvlášť.

Chemický průmysl je významnou částí českého národního hospodářství. Udržení této pozice a jeho další rozvoj je nutně podmíněn přílivem mladých, kvalifikovaných odborníků.

Z tohoto pohledu je úspěšná realizace projektu UniCRE, který získal podporu v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace, naprosto klíčová a unikátní.

Projekt připravil Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., který je dceřinou společností UNIPETROL, a.s., ve spolupráci s VŠCHT Praha a UCHP AV ČR, v. v. i. Unikátnost projektu spočívá v těsné spolupráci akademického pracoviště, významné vzdělávací instituce a ústavu aplikovaného výzkumu. Projekt bude navíc realizován v areálu Chempark Záluží, tedy přímo v těsné vazbě na klíčové podniky české chemie. V Ústeckém kraji, ale i v rámci ČR bude podobně zaměřené centrum jediné.

UniCRE je přitom jedním z mála projektů připravených v rámci OP VAVPI, který je zaměřený na oblast průmyslové chemie. Rafinérský a petrochemický výzkum má bohatou a úspěšnou historii, v Litvínově několik desítek let, stejně tak jako spolupráce s VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, ÚCHP AV ČR, UFCH JF AV ČR a mnoha dalšími subjekty vzdělávací a akademické sféry. Směry výzkumu zaměřené na efektivní využití ropy, alternativních zdrojů surovin a na biomasu jako zdroj surovin pro těžkou chemii se shodují s představami EU ohledně udržitelných chemických technologií.

Ve VÚAnCh byl tento projekt připravován dva roky. V roce 2008 byl připraven seznam 40 témat (projektů), která by mohla přispět k zvýšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu. Ve spolupráci s kooperujícími pracovišti a klíčovými podniky českého chemického průmyslu byl připraven harmonogram postupu, definovány lidské kapacity a přístrojové vybavení.

Během čtyř let vyroste v areálu Chempark Záluží mimo jiné 23 moderně vybavených laboratoří, konferenční sál se dvěma posluchárnami a další zázemí pro výzkum i vzdělávání. Dvě laboratoře budou vyčleněny pro přístup a práci studentů. Jejich aktivní zapojení do projektu a do řešení praktických výzkumných úkolů je jedním z předpokladů jeho úspěšnosti a udržitelnosti.

Ve vedlejší, nově vybavené budově, tzv. pokusné základně, bude mít Centrum k dispozici 35 samostatných experimentálních aparatur, které umožní zkoumání většiny katalytických, petrochemických a rafinérských procesů včetně studia moderních procesů konverze obnovitelných surovin (biomasy) a environmentálních technolo-gií. Všechny testovací jednotky budou napojeny na reálná média, která jsou dostupná v rafinérsko-petrochemickém komplexu a je možné je proto provozovat 24 hodin denně, 365 dní v roce. Vznikne naprosto unikátní komplex testovacích souborů, který neexistuje v podobném rozsahu nikde v Evropě.

Plánované laboratoře a jejich vybavení budou na nejvyšším dostupném standardu. Cílem je vybudovat takové zařízení a podmínky pro práci, které nejenže budou maximálně bezpečné, ale i atraktivní pro mladé techniky. Základem toho všeho jsou kvalitní materiály, moderní design a flexibilita, tak aby i za několik let Centrum bylo atraktivní a jeho pracovníci dokázali řešit i ty nejnáročnější úkoly průmyslové praxe.

Rozpočet projektu je cca 800 mil. Kč, z toho cca 600 mil. Kč činí dotace, na investice do nových prostor a přístrojového vybavení je určeno více jak 400 mil. Kč.

Nově vybudované výzkumné kapacity budou dalším impulzem pro rozvoj tradičně velmi dobrých vztahů mezi UNIPETROLem a VŠCHT, která pak bude moci na Mostecku nabídnout nejen bakalářské a magisterské vzdělání, což nabízí řada vysokých škol v regionu, ale především špičkové doktorské studium, pro které je nezbytné dokonale vybavené prostředí. Pro teoretické studium to bude v Praze, kvalitní konzultanti z praxe budou k dispozici v Mostě a v Záluží. Bude to šance pro studenty, kteří v moderně vybaveném prostředí UniCRE budou získávat vzdělání pro vývoj nových technologií nejen v laboratorním měřítku, ale i v přímé vazbě na reálné výroby a technologie.

Podle pravidel poskytovatele dotace na vybudování Centra bude muset UniCRE poskytnout ve výzkumu stejné podmínky pro všechny, kdo bude mít o spolupráci zájem. Rejstřík firem je značný – od těch, co se zabývají biopalivy (cukrovary, lihovary) až po firmy, co třeba používají tiskařské barvy a budou potřebovat analýzy, konzultace nebo drobný výzkum týkající se rozpouštědel či chezacarbu nebo některých dalších výrobků z produkce Unipetrolu.

Základní vertikální pilíře budou 3, rafinérský výzkum, petrochemický výzkum a obnovitelné zdroje surovin pro chemii. Tyto budou doplněny horizontálními tématy, kterým jsou:

  • analytická chemie
  • příprava a charakterizace katalyzátorů
  • využití experimentálních zařízení
  • vzdělávání studentů
  • patentoprávní ochrana
  • řízení projektu

Realizace projektu UniCRE je velikou příležitostí. Je to šance nejen pro český chemický průmysl, ale i jedna z možností, jak alespoň trochu přispět k nápravě postiženého Severočeského kraje. Nové příležitosti pro mladé, zvýšení atraktivnosti technicky orientovaných oborů a s tím naděje na udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu jsou hlavní výstupy projektu UniCRE.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné