Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. k tématu rozvoje PET center v České republice

9. 12. 2010
 |  Vesmír 89, 762, 2010/12
komerční prezentace

Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní diagnostická metoda, jež umožňuje zobrazit fyziologické i patologické děje v lidském těle za pomoci radiofarmak. Podstata této metody staví na principu, že radiofarmakum se více spotřebovává v tkáních, které potřebují více energie, hlavně v nádorech a metastázách. Blízkost pacientovi hraje u výroby PET radiofarmak klíčovou roli, neboť nejsou vhodná k přepravě na delší vzdálenosti a možnost podání je omezená krátkou dobou životnosti. PET centrum je jinými slovy centrum integrující výrobu a aplikaci radiofarmak pod jednou střechou. PET centrum je pro tyto účely osazené jak cyklotronem pro výrobu pozitronových zářičů, tak technologií PET kamery.

ÚJV Řež, a. s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby radiofarmak, jež dodává celé řadě pracovišť nukleární medicíny v České republice i v zahraničí. Od roku 1974, kdy se uskutečnila výroba prvního radiofarmaceutického přípravku, byl sortiment výroby postupně rozšiřován. V roce 1996 stanul Ústav před významným rozhodnutím, kam dále směřovat rozvoj výroby radiofarmak. Vedení společnosti rozhodlo zaměřit se na zavedení výroby zcela nového typu radiofarmak určených pro vyšetření metodou PET. Pozornost byla soustředěna na zavedení výroby 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glukózy (fluorodeoxyglukózy, FDG), jež je v klinické praxi dodnes z celosvětového pohledu nejčastěji užívaným PET radiofarmakem.

V souvislosti s pracemi na zavedení výroby FDG v ČR se Ústavu naskytla možnost využít institucionální spolupráce s Mezinárodní atomovou agenturou (MAAE), a to za předpokladu rozšíření záměru o výstavbu PET centra. MAAE v roce 1996 záměr schválila jako modelový projekt a přislíbila nemalou finanční podporu. Díky této spolupráci byla v listopadu 1998 zahájena výstavba prvního PET centra v ČR, a to v prostorách při Nemocnici Na Homolce (NNH). PET centrum bylo slavnostně otevřeno v srpnu 1999 a nese název PET Centrum Praha ci programu INOVACE II z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního rozpočtu ČR.

ÚJV Řež a. s. je v současnosti nejvýznamnějším výrobcem PET radiofarmak v ČR. Výroba FDG se stala v ČR „zlatým“ standardem v oblasti PET radiofarmak. PET Centrum Praha při této příležitosti oslaví letos na podzim 10 let od spuštění výroby FDG. Na přelomu let 2010/2011 se očekává, že PET Centrum Praha a Brno vyrobí jubilejní 5000 šarži FDG.

Z důvodu vytíženosti infrastrukturních a personálních zdrojů PET center, většina jich je pokryta rutinní výrobou, přistoupilo ÚJV k záměru vybudování třetího PET centra zaměřeného převážně na vývoj nových radiofarmak určených pro rozvoj diagnostiky a léčby onkologických, neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění. Zahájení výstavby v Řeži u Prahy započne již v listopadu letošního roku. Projekt je spolufinancován z ERDF a státního rozpočtu ČR v rámci programu POTENCIÁL.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Jaderná fyzika

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné