Představujeme projekty

Vracejme vodu polím i na odvodněné půdě

Vracejme vodu polím i na odvodněné půdě komerce

Petr Fučík, Zbyněk Kulhavý, Renata Duffková | 3. 5. 2021 | Vesmír 100, 328, 2021/5

Vláhová bilance zemědělských půd je v posledních letech rozkolísanější než v předchozích obdobích a modelové předpovědi naznačují pokračování...

Co se za pět let vylíhlo v kosmickém inkubátoru?

Co se za pět let vylíhlo v kosmickém inkubátoru? komerce

3. 5. 2021 | Vesmír 100, 334, 2021/5

České kosmické startupy se nedrží při zemi, a už vůbec ne při Zemi. Za posledních 5 let se tuzemským malým projektům podařilo vyslat jednu družici...

Geofyzika mapuje znečištění půd i varuje před zemětřesením komerce

3. 5. 2021 | Vesmír 100, 336, 2021/5

Geofyzika využívá měření fyzikálních veličin na povrchu Země ke studiu podpovrchových jevů a struktur. V následujícím textu představujeme dvě...

Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze

Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze komerce

3. 5. 2021 | Vesmír 100, 338, 2021/5

ÚTEF působí od roku 2002 jako experimentální základna ČVUT pro výzkum v částicové a jaderné fyzice. Prošel významnou proměnou – stal se...

Hornsund

Hornsund komerce

Josef Stemberk | 7. 12. 2020 | Vesmír 99, 727, 2020/12

Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR od roku 2009 provádí dlouhodobý monitoring a výzkum současných...

Vědci v Biofyzikálním ústavu AV ČR se podílejí na výzkumu metabolických účinků endokrinních disruptorů v rámci výzkumného projektu programu Horizon 2020 „OBERON“ komerce

Jan Vondráček | 5. 10. 2020 | Vesmír 99, 600, 2020/10

V posledních letech si stále větší pozornost získává problematika endokrinních disruptorů, tedy chemických látek, které mohou narušovat hormonální...

Jak získáváme data

Jak získáváme data komerce

Pavel Lipina, Anna Valeriánová | 13. 7. 2020 | Vesmír 99, 420, 2020/7

Pozorování a měření charakteristik počasí patří mezi základní činnosti, které zajišťuje obor klimatologie. Naměřená a napozorovaná data jsou...

Záleží při obnově lesů na původu sazenic?

Záleží při obnově lesů na původu sazenic? komerce

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Historický vhled Lesnické hospodaření se po staletí spoléhá na řadu přírodních procesů,...

K mokřadu kohoutek nepřišroubujete

K mokřadu kohoutek nepřišroubujete komerce

Ondřej Vrtiška | 13. 7. 2020 | Vesmír 99, 456, 2020/7

Které z pestré palety možných opatření nás zachrání před suchem? „Žádné z nich nebude fungovat samostatně. Potřebujeme provést celý soubor změn, z...

Epitachoforéza

Epitachoforéza komerce

Ivona Voráčová | 1. 6. 2020 | Vesmír 99, 355, 2020/6

Analytická chemie je obor zabývající se rozborem vzorků ze všech představitelných oborů lidské činnosti. Analýzou chceme zjistit, co a v jakém...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné