Dytrych Pavel

Ing. Pavel Dytrych, Ph.D., (*1984) vystudoval VŠCHT. Na univerzitě v Ulmu se tři roky zabýval vývojem elektrochemických cel. V ÚCHP AV ČR se specializuje na studium elektrokatalytických materiálů pro štěpení vody a redukci CO2. Je spoluautorem více než 30 publikací.

Počet článků: 1

CO2</sub> – surovina budoucnosti?uzamčenokomerce

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 509, 2023/9
Oxid uhličitý bývá vnímán především jako nežádoucí vedlejší produkt lidské činnosti. Chemické technologie a chemický průmysl však mohou na oxid...