Dřínek Vladislav

RNDr. Vladislav Dřínek, CSc., (*1963) vystudoval MFF UK. Prošel stážemi v Národním ústavu materiálového výzkumu v Tsukubě a na Fakultě materiálového inženýrství Šanghajské technické univerzity. V ÚCHP AV ČR se zabývá studiem nanostrukturovaných slitin a katalyzátorů. Je spoluautorem více než 40 publikací.

Počet článků: 1

CO2</sub> – surovina budoucnosti?uzamčenokomerce

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 509, 2023/9
Oxid uhličitý bývá vnímán především jako nežádoucí vedlejší produkt lidské činnosti. Chemické technologie a chemický průmysl však mohou na oxid...