Koštejn Martin

Ing. Martin Koštejn, Ph.D., (*1987) vystudoval FJFI na ČVUT v Praze. V roce 2021 pobýval na stáži v Ústavu Paula Scherrera ve Švýcarsku. V ÚCHP AV ČR se specializuje na přípravu tenkých kovových a polovodičových nanovrstev a nanočástic pomocí pulzní laserové depozice.

Počet článků: 1

CO2</sub> – surovina budoucnosti?uzamčenokomerce

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 509, 2023/9
Oxid uhličitý bývá vnímán především jako nežádoucí vedlejší produkt lidské činnosti. Chemické technologie a chemický průmysl však mohou na oxid...