Fajgar Radek

RNDr. Radek Fajgar, CSc., (*1963), vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V ÚCHP AV ČR se věnuje přípravě tenkých vrstev a nanostrukturovaných materiálů technikami laserové depozice a je vedoucím skupiny laserové chemie. Je spoluautorem více než 100 publikací.

Počet článků: 1

CO2</sub> – surovina budoucnosti?uzamčenokomerce

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 509, 2023/9
Oxid uhličitý bývá vnímán především jako nežádoucí vedlejší produkt lidské činnosti. Chemické technologie a chemický průmysl však mohou na oxid...