Historie vědy

Konsolidační grant ERC na propojení ekologie s evolucí

Konsolidační grant ERC na propojení ekologie s evolucí

Ondřej Vrtiška | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 130, 2023/3

Jaké evoluční a ekologické faktory ovlivňují biologickou rozmanitost? Jak souvisí rozmanitost v rámci druhu s rozmanitostí mezidruhovou?...

Kdyby věda byla předvídatelná, nebyla by to věda

Kdyby věda byla předvídatelná, nebyla by to věda uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 134, 2023/3

Erling Norrby byl jako virolog svědkem obrovského pokroku ve vědeckém poznání. Jako člen Nobelova výboru a stálý tajemník Královské švédské...

Meze ekonomického růstu na planetě Zemi

Meze ekonomického růstu na planetě Zemi

Marek Janáč, Bedřich Moldan | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 175, 2023/3

V této rubrice obvykle zveřejňujeme zajímavé úryvky z dávné i méně dávné produkce Vesmíru a sledujeme vize autorů a proměny jejich tématu mezi...

EUSPA se bude stěhovat do většího, v Praze ale zůstane

EUSPA se bude stěhovat do většího, v Praze ale zůstane

Ondřej Vrtiška | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 131, 2023/3

Praha posílí svou pozici jednoho z hlavních center evropských kosmických programů. Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) se rozrůstá...

Wikipedia Karlova

Ondřej Vrtiška | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 70, 2023/2

Univerzita Karlova uzavřela partnerství s neziskovou organizací Wikimedia ČR, která se stará o českou verzi Wikipedie. Studenti se na tvorbě...

Studentská vstupenka do izraelské vědy

Studentská vstupenka do izraelské vědy

Ondřej Vrtiška | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 70, 2023/2

Izrael je znám nejen kvalitní vědou, ale také vysokou efektivitou přenosu vědeckých poznatků do praxe. Poznat tamní prostředí a získat inspiraci...

Grant EMBO jde na Jihočeskou Univerzitu

Ondřej Vrtiška | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 70, 2023/2

„Vedoucí vědeckých institucí se shodují, že instalační granty EMBO mají obrovský význam pro pozitivní změnu akademického prostředí v české vědě....

Environmentální stopa mezinárodního obchodu

Environmentální stopa mezinárodního obchodu uzamčeno

Jan Weinzettel | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 83, 2023/2

Při pohledu do regálů v supermarketech je z původu zboží zřejmé, že spotřebitel ovlivňuje svojí spotřebou životní prostředí daleko za hranicemi...

Dekolonizace a Náprstkovo muzeum

Dekolonizace a Náprstkovo muzeum uzamčeno

Ondřej Crhák | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 112, 2023/2

Mnohé země zachvátily debaty o koloniálním dědictví. Rakousko-Uhersko koloniální državy nemělo. Diskuse o koloniálním dědictví se nás tedy netýká?...

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková | 10. 1. 2023 | Vesmír 102, 35, 2023/1

Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné