Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

70 let Matematicko-fyzikální fakulty

Seznam článků v seriálu - Počet: 7

1. díl

Srovnávat se s těmi nejlepšími
Mirko Rokyta  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 548, 2022/9

 
2. díl

Molekulární krystaly v počítači
Jiří Klimeš  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 549, 2022/9

 
3. díl

Kravská vzplanutí ve vesmíru
Ondřej Pejcha  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 552, 2022/9

 
4. díl

Problémy dnešních generátorů jazyka
Ondřej Dušek  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 554, 2022/9

Generování přirozeného jazyka je úloha, při níž počítač na základě nějakých vstupních dat vytvoří srozumitelné a plynulé sdělení např. v angličtině nebo češtině. Jak funguje?
 
5. díl

Setkání elektronů s fotony
Martin Kozák  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 556, 2022/9

Dlouhodobým snem fyziků, chemiků i biologů je přímo pozorovat vzájemné působení elektronů a atomů v látkách a studovat jejich pohyby například při chemických reakcích či fázových přechodech, kdy velmi rychle dochází ke změnám struktury látek. Elektronová mikroskopie dnes umožňuje zobrazovat jednotlivé atomy, a dokonce provádět spektroskopická měření například jejich vibračních spekter. Zatím však neumožňuje natáčet „videa“ valenčních elektronů v pohybu. Může se to změnit?
 
6. díl

Symetrie ve výpočetní složitosti
Libor Barto  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 559, 2022/9

Který z objektů na obrázku 1 je nejméně symetrický? Jak rychle lze rozdělit nějaké množství lidí do tří skupin tak, aby žádní dva nepřátelé nebyli ve stejné skupině? A jak to spolu souvisí?
 
7. díl

Ďábelsky tenké magnety
Jana Kalbáčová Vejpravová  |  5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 562, 2022/9