i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Srovnávat se s těmi nejlepšími

 |  5. 9. 2022
 |  Vesmír 101, 548, 2022/9

V České republice zná jméno Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, ve zkratce matfyzu, snad téměř každý. I když toto slovo může evokovat různé pocity a konotace, dokládá tento fakt, že si naše fakulta za sedmdesát let své existence vybudovala pevné postavení jak ve vědeckém světě, tak mezi pedagogickými institucemi.

Možná je to díky soustavnému a neměnnému zaměření na matematické, fyzikální a informatické obory, včetně těch, které vychovávají učitele těchto disciplín, snad i díky tradičně přátelskému a otevřenému prostředí a individuálnímu přístupu ke studentům. V průměru připadá na jednoho pedagoga jednociferný počet studentů, i když je tento údaj z pohledu každé konkrétní studijní skupiny lehce zavádějící, jako ostatně každé průměrné číslo.

V posledních letech si však stále častěji uvědomujeme, že proslulost v rámci českého a slovenského jazykového prostoru nestačí. Konkurence v rámci evropského a světového výzkumu a vzdělávání okamžitě sílu naší „značky“ relativizuje. Musíme se často znovu představovat, znovu vysvětlovat a především se snažit srovnávat s těmi nejlepšími. Rozhodně to není zbytečná a naštěstí ani marná námaha. Už dlouhá desetiletí nelze rozvíjet kvalitní výzkum jen na národní bázi a přinejmenším několik posledních let je zřejmé, že ani vysokoškolskou výuku nelze izolovat v rámci národního prostoru, ať už si jej definujeme územím, jazykem, či jinými parametry.

Na následujících stránkách, vztažených k 70. výročí založení fakulty (1. 9. 1952), se proto snažíme doložit především fakt, že matfyz je nejen součástí, ale i aktivním hybatelem významných mezinárodních výzkumných projektů. I zde je trochu těžké zvolit vhodná kritéria výběru, sám příliš neuznávám hodnocení vědeckých výstupů výhradně dle „tabulkových parametrů“, ale v případě udělených grantů Evropské výzkumné rady (ERC) jde snad o kritérium relevantní, zejména z toho důvodu, že jsou stále ještě v českém prostředí relativně exotické a méně časté.

První grant ERC, řešený zcela na matfyzu, získal prof. Michal Koucký v roce 2013. Postupně k naší velké radosti přibývali i další řešitelé a granty a v současnosti je s fakultou spojeno už sedm grantů ERC různých stupňů, přičemž šest z nich bylo v době, kdy vznikaly tyto řádky, stále ještě řešeno a osmý byl právě přidělen.

 „Sedmdesátka“ představuje poněkud zvláštní výročí. Do tří čtvrtin století zbývá ještě dost času, přesto už se podvědomě se zlomky oné stovky porovnáváme. Je možné, že nás v nadcházejících letech čekají velké změny, předznamenané dvěma krizemi, kterými si nejen fakulta, ale celá společnost prošla a prochází – covidovou krizí a důsledky válečného konfliktu na Ukrajině. Věřím, že se fakultě podaří všechny problémy úspěšně zvládnout. Má na to dostatek vnitřních sil a zkušeností, svěžest jí dodávají mladí talentovaní vědci a pedagogové. Je mladá 70 let a její české jméno zní dobře i ve světě.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Matematika, Informatika, Fyzika

O autorovi

Mirko Rokyta

 

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...