Barto Libor

Doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D., (*1980) získal doktorát na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v roce 2006 pod vedením Věry Trnkové. V letech 2010–2012 pracoval na McMaster University v Kanadě. Od roku 2018 řeší ERC Consolidator Grant „CoCoSym: Symmetry in Computational Complexity“ na katedře algebry MFF UK.

Počet článků: 1

Symetrie ve výpočetní složitosti

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 559, 2022/9
Který z objektů na obrázku 1 je nejméně symetrický? Jak rychle lze rozdělit nějaké množství lidí do tří skupin tak, aby žádní dva nepřátelé nebyli...