i

Aktuální číslo:

2023/2

Téma měsíce:

Propojený svět

Léčba poranění míchy: současný stav výzkumu

 |  9. 1. 2023
 |  Vesmír 102, 52, 2023/1

Každá zpráva o pokroku v léčbě míšních poranění vyvolává velkou pozornost. Poranění míchy je totiž jedno z nejtěžších zdravotních postižení se závažnými důsledky. Pacient je upoután na invalidní vozík, postižení provází ztráta čití, porucha vyprazdňování močového měchýře, střeva a narušení sexuálních funkcí. V akutní fázi míšního poranění dosud nemáme k dispozici žádnou efektivní léčbu. Ale překvapivě nyní zaznamenáváme první nadějné výsledky u jedinců několik let po úrazu pomocí neuromodulace míchy.

Různé léčebné přístupy, které by mohly opravit poraněnou míchu, se vyvíjejí již dlouho. Jejich cílem je obnovení poškozených funkcí. Díky kvalitní péči na specializovaných pracovištích se daří snížit počet a závažnost zdravotních komplikací, intenzivní rehabilitace umožňuje dosáhnout maximální možné úrovně soběstačnosti. Lék, který by dokázal opravit poraněnou míchu a obnovit poškozené funkce, se však dosud vyvinout nepodařilo.

Bezprostředně po úrazu

Výzkum léčebných metod se soustřeďuje především do období bezprostředně po vzniku míšní léze. Důvodem je snaha zabránit odumření nervových buněk a tvorbě jizvy. Tlakem kostního úlomku nebo posunutého obratle dochází k primárnímu mechanickému poranění míchy s otokem a poruchou zásobení krví s kyslíkem. Následuje takzvané sekundární poranění. To spočívá především v zánětlivé reakci a uvolnění látek pro nervové buňky toxických. Jednou z nich je glutamát, který je důležitý pro přenos signálu mezi buňkami, ale ve větší koncentraci buňky poškozuje. Po odumření nervové tkáně se tvoří jizva, která brání případnému růstu a propojení nervových vláken.

V posledních dekádách probíhají studie, které se ubírají dvěma základními směry. První zkoumá možnosti neuroprotekce, tedy jak zabránit patologickým procesům způsobujícím poškození a smrt nervových buněk. Druhý se soustřeďuje na neuroregeneraci, tedy opravu nervové tkáně prostřednictvím obnovení růstu nervových buněk a jejich spojení.

Jak zabránit patologickým procesům

Mezi neuroprotektivní léčiva patří například metylprednisolon, kortikoid, který tlumí zánětlivou reakci a brání rozložení stavebních prvků buněčné stěny. I přes dlouhodobé užívání v léčbě akutního míšního poranění nebyl nikdy potvrzen jeho významný vliv na zlepšení stavu. Naopak se diskutuje množství nežádoucích účinků, takže se od jeho plošného podávání ustupuje.

Používá se také faktor stimulující kolonie granulocytů, což je glykoprotein, který podporuje růst určitého druhu bílých krvinek, a navíc potlačuje zánětlivou odpověď a buněčnou smrt. Významné zlepšení u experimentálních zvířat po poranění míchy vedlo k prvním klinickým studiím na pacientech s míšní lézí.

Zabránit buněčné smrti a obnovit nervovou tkáň se podařilo u zvířecích modelů rovněž po podání tetracyklinového antibiotika minocyklin. Klinická studie ověřila bezpečnost podání látky, nicméně studie účinnosti nebyla pro malý počet pacientů dokončena.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Jiří Kříž

Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., (*1970) vystudoval 3. lékařskou fakultu UK. Pracoval jako ortoped, v roce 2002 však jeho kariéru přerušil úraz krční páteře a míchy. Postupně se začal vzdělávat v oboru rehabilitace, získal asistentské místo na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a pracoval také jako lékař-konzultant v Centru Paraple, kde se zapojil do budování spinálního programu v ČR. V roce 2004 nastoupil do nově otevřené spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN v Motole, následně byl jmenován primářem oddělení a doplnil si atestaci z rehabilitace a fyzikálního lékařství. V roce 2010 obdržel cenu Olgy Havlové za dlouholetou pomoc paraplegikům a v roce 2015 výroční cenu ministra zdravotnictví za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby po poškození míchy v ČR.
Kříž Jiří

Doporučujeme

S rozumem v koncích?

S rozumem v koncích?

Přemysl Mácha, Michal Pavlásek  |  6. 2. 2023
Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...
Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Petr Pyšek, Jan Pergl  |  6. 2. 2023
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...
Rébusy z pravěku

Rébusy z pravěku uzamčeno

Martin Oliva  |  6. 2. 2023
Byl čtvrtek 16. července 1987, když se pod radlicí těžkého buldozeru v čerstvé ornici objevil shluk kostí. Stalo se na místě, které je jen několik...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné