Jiří Kříž

Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., (*1970) vystudoval 3. lékařskou fakultu UK. Pracoval jako ortoped, v roce 2002 však jeho kariéru přerušil úraz krční páteře a míchy. Postupně se začal vzdělávat v oboru rehabilitace, získal asistentské místo na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a pracoval také jako lékař-konzultant v Centru Paraple, kde se zapojil do budování spinálního programu v ČR. V roce 2004 nastoupil do nově otevřené spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN v Motole, následně byl jmenován primářem oddělení a doplnil si atestaci z rehabilitace a fyzikálního lékařství. V roce 2010 obdržel cenu Olgy Havlové za dlouholetou pomoc paraplegikům a v roce 2015 výroční cenu ministra zdravotnictví za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby po poškození míchy v ČR.

Počet článků: 1

Léčba poranění míchy: současný stav výzkumuuzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 52, 2023/1
Každá zpráva o pokroku v léčbě míšních poranění vyvolává velkou pozornost. Poranění míchy je totiž jedno z nejtěžších zdravotních postižení se...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné