i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Před kým se nejvíc stydíme

 |  5. 9. 2022
 |  Vesmír 101, 516, 2022/9

Zajímavá studie na toto téma proběhla v Japonsku – zemi, kde se lidé hodně zaobírají svou reputací a kde jsou poměrně jednoznačná pravidla morálního chování. Autoři oslovili pomocí dotazníků 190 mladých respondentů a ptali se jich, jak by se cítili v popsané situaci, v které by porušili nějaké morální pravidlo, a pak zjistili, že toho byl někdo svědkem. Japonci posuzovali pět různých scénářů v souladu s pěticí morálních základů zpopularizovanou Jonathanem Haidtem. Porušena byla férovost dělení odměny (čestnost), loajalita k pracovní skupině (věrnost), úcta ke starším lidem (autorita), čistota místa (posvátnost), případně ochota pomoci zraněnému (péče). Hlavní experimentální proměnnou však byla osoba svědka tohoto neetického jednání – mohla jím být cizí osoba, soused, blízký přítel či rodič. Míru pocitu studu hodnotili respondenti pomocí škály.

Nikoliv překvapivě mladí Japonci hodnotili jako velmi ostudné neposkytnutí pomoci zraněné osobě (chodci upadnuvšímu na chodníku), prakticky stejně však viděli porušení loajality (unáhlené zveřejnění videa na svém sociálním účtu zachycující spolupracovníkovo chování, které poškozuje vaši firmu). Ostatní situace (nepustit sednout seniora v tramvaji, odplivnout si u svatostánku, ponechat si odměnu za práci celé skupiny) vzbuzovaly jen mírnou až střední míru studu. Velmi zajímavý vliv měla však osoba přihlížejícího svědka – cizí osoba byla poměrně irelevantní a v její přítomnosti se mladí Japonci styděli nejméně. Autoři z výsledků vyvozují, že stud slouží k sebereflexi a udržení reputace a naší důvěryhodnosti, a proto je závislý na kontextu situace a osoby svědka – před cizí osobou se není třeba příliš stydět, že jste kolegovi upřeli díl odměny za společnou práci. Pokud však o tom ví přítel, poškodí to vaši reputaci mnohem víc. Před sousedem by bylo naopak ostudné nechat se načapat při znečišťování okolí.

Největší hanbu by mladí Japonci cítili, kdyby je při neochotě pomoci člověku v nouzi, případně při porušení firemní loajality měli přistihnout rodiče. Z tohoto úhlu pohledu je zcela zřejmý význam křesťanského Boha – je naším Otcem, absolutní morální autoritou, kterou zklamat nechceme. A navíc je vševidoucí čili svědkem veškerého našeho chování. A taky je s námi po celý náš život. Podobný psychologický efekt má i osoba katolického kněze – otce, jemuž se věřící zpovídají, před nímž zpytují své svědomí a litují svých hříchů. Nechceme-li se hanbit, chovejme se tak, abychom nezklamali své rodiče, biologické či duchovní.

Oda R., Sawada K.: Evolutionary Psychology, 2021, DOI: 10.1177/14747049211032576

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan H. Tuf

Doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., (*1974) vystudoval zoologii, ekologii a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí PřF UP se zabývá převážně studiem půdní fauny.
Tuf Ivan H.

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...