mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Noční můry a covid-19

Abnormální chování ve spánku v době pandemie i po ní
 |  3. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 622, 2022/10
 |  Téma: Spánek

Když se virus SARS-CoV-2 a jím vyvolané onemocnění covidem-19 objevilo poprvé, velmi rychle se zařadilo mezi jednu z nejzávažnějších respiračních infekcí. Postupně se ukázalo, že může postihovat i řadu jiných orgánových soustav, a to i centrální nervový systém.

Jedním z prvních a do nynějška stále nejčastějších příznaků svědčících o neuroinvazivitě viru je ztráta čichu, chuti nebo obojího, vyvolaná poškozením čichového nervu (na rozdíl od běžné rýmy či nachlazení, kde se jedná o příčiny hlavně mechanické). Několik měsíců po začátku pandemie se však začaly objevovat zpočátku spíše anekdotické, ale později i klinicky potvrzené zprávy o celém spektru dalších neurologických obtíží, které mohou onemocnění covidem-19 provázet. Od různě závažných kognitivních poruch, mezi které patří například mozková či mentální mlha, přes další potíže, jakými jsou nestabilita při chůzi, nemotornost, poruchy sluchu a zraku, problémy s řečí, až po závažné komplikace jako záněty mozku, centrální mozkové příhody, delirium nebo epileptické záchvaty. Přesný způsob působení viru na centrální nervovou soustavu doposud nebyl objasněn, zvažuje se přímý průnik viru přes čichový nerv do vyšších etáží mozku, nejspíše v kombinaci s reakcí vlastního imunitního systému na probíhající zánět.

Poruchy spánku

Do popředí dlouhodobých neurologických potíží provázejících onemocnění covidem-19 se velmi rychle dostaly také poruchy spánku. V České republice se touto problematikou zabývá oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Od června roku 2021 sledují lékaři na tomto pracovišti výskyt neurologických a spánkových příznaků v české populaci pomocí online dotazníku neurocovid.cz. Z doposud nasbíraných dat se ukazuje, že právě poruchy spánku jsou vůbec nejčastějšími dlouhodobými (trvajícími tři měsíce a déle) neurologickými příznaky, které osoby po prodělaném onemocnění covidem-19 udávají. Probíhající studie se zaměřuje zvláště na výskyt tzv. parasomnií, tedy abnormálních epizodických projevů ve spánku, ve spojitosti s onemocněním covidem-19. Konkrétně na dvě z nich: noční můry a poruchu chování ve spánku REM.

Parasomnie lze podle stadia spánku rozdělit na tzv. NREM parasomnie, objevující se typicky během hlubokého spánku NREM, a REM parasomnie, vázané na spánek s rychlými očními pohyby. Ve fázi REM je za fyziologického stavu tělo naprosto uvolněné, svalová atonie nedovoluje jakýkoliv volní pohyb. Jen okohybné svaly naopak vykazují zvýšenou aktivitu – proto se o spánku REM hovoří také jako o fázi s rychlými očními pohyby. Zároveň je pro toto stadium typický častý výskyt živých snů i jejich časté zapamatování.

Nyní vidíte 26 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Spánek
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Nemoci člověka, Covid-19

O autorech

Tereza Dvořáková

Jitka Bušková

Další články k tématu

Spát se dá i bez mozkuuzamčeno

Čím hlouběji věda proniká do tajemství spánku, tím menší se zdá možnost, že najdeme tvora, který vůbec nespí. To nás staví před otázku, kdy a za...

Růžovým zvukem k lepší pamětiuzamčeno

Dostatečně dlouhý a kvalitní spánek má značný význam pro psychický a fyzický stav. Pokud platí, že každý člověk stráví spánkem asi třetinu života,...

Kdo spí, ten se nezlobíuzamčeno

Kdybychom měli vybrat jednu součást našeho života, jejíž kvalita má největší dopad na naše zdraví, spánek by se rozhodně umístil na předním místě...

Mikrobiota a spánek, slepice a vejceuzamčeno

Střevní mikrobiota odráží kvalitu a trvání spánku i některé jeho poruchy. A mikroorganismy v našem těle naopak několika cestami ovlivňují spánek a...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...