i

Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Pokrok v hledání příčin autismu

 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 678, 2019/12

Výskyt autismu jen za posledních čtyřicet let vzrostl 58krát. Postiženo je jedno dítě z 86, tedy 1,5 % populace. Příčinu této prudce rostoucí celosvětové epidemie zatím neznáme, což nahrává šíření poplašných a nepravdivých informací typu „očkování proti spalničkám vede k autismu“ (viz Vesmír 95, 257, 2016/5), nebo že sebestřednému a nesociálnímu chování některých občas geniálních dětí (vykazujících tzv. syndrom učence) významně přispívá chladné chování matky. Poslední vědecké výzkumy ale naznačují něco docela jiného.

Existuje mno ho typů autismu a už mnoho let vedou výzkumy k názorům, že za příčinou stojí genetika. Přesněji řečeno, anomálie ve složitém vývoji mozku, jehož se účastní kolem 20 řídicích a několik set výkonných genů. Ty vedou k růstu mozkových buněk (neuronů) a jejich prodloužených výběžků (dendritů), rozvětvení (axonů) a také spojů (synapsí) mezi neurony. A právě množství těchto klíčových stavebních kamenů centrální nervové soustavy je kandidátem na příčinu onemocnění. Potíž je v tom, že se badatelé dosud nemohou shodnout na tom, jestli nemoc způsobuje úbytek zmíněných výběžků a větvení v mozku, anebo naopak jejich přemíra.

Odpověď na tuto otázku nedávno hledali pracovníci lékařského centra newyorské Columbijské univerzity.1) Zkoumali mozky dětí s autismem, zemřelých z jiných příčin. Třináct vzorků šedé mozkové kůry z temenních oblastí pocházelo od dětí ve věku od 2 do 9 let a třináct mozků od dospívajících ve věku 13 až 20 let. Pro srovnání vyšetřili také 22 mozků dětí a dospívajících bez autismu. Podle této histologické studie měli autisté v mozku nadbytek výběžků a synapsí a větší počet propojení hlavně mezi košatými korunami kratších dendritických neuronálních výběžků (trnů). A to především v korových oblastech spojených s kognitivními a sociálními činnostmi. Zdá se to přirozené, protože během vývoje mozku skutečně máme přechodné období nadbytku spojů. Dokonce se i dlouhé výběžky, axony, rozvětvují na cestě do jiných oblastí těla. Například neurony, vybíhající z míchy a přímo inervující kosterní sval (motoneurony), vysílají kolem narození nadbytek větvících se dlouhých axonů do svalů, aby mohly ovládat jejich stahy. Každé rychlé svalové vlákno má zpočátku nikoliv jen jednu synapsi (nervosvalovou ploténku), ale hned několik.

Nyní vidíte 31 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyziologie

O autorovi

František Vyskočil

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., (*1941) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR, se zabývá neurofyziologií a biofyzikou buněčných membrán. Objevil nekvantové uvolňování neuropřenašečů na synapsích savců. Hirschův index (Vesmír 85, 555, 2006/9) jeho prací je 37. Je členem Učené společnosti ČR a The Physiological Society (Londýn a Cambridge). Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na Lékařské univerzitě v Kazani přednáší fyziologii živočichů a člověka. V roce 2011 získal čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně a na návrh předsedy AV ČR medaili Josefa Hlávky.
Vyskočil František

Doporučujeme

Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Tropické štěnice v evropských domácnostech

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...
Výhody nitridových polovodičů

Výhody nitridových polovodičů

Alice Hospodková  |  12. 7. 2021
V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny –...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné