Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Domácí léky

 |  7. 1. 2019
 |  Vesmír 98, 5, 2019/1

Ad Vesmír 97, 627, 2018/11

Pokusy s DIY léky (DIY = Do It Yourself, udělej si sám, pozn. red.), anestetiky, implantáty a dalšími medicínskými potřebami (občas s výstupem v podobě návodu pro další zájemce) jsou staré přibližně stejně jako monopolní či oligopolní – a tudíž předražené – oficiální způsoby péče. Osobně také hostím ve svém těle doma vlastnoručně vyrobené a implantované těleso…

Michael Laufer našel v rámci FourThievesVinegear odvahu tyto DIY aktivity zastřešit a publikovat ověřené „dostatečně dobré“ postupy, čímž – doufejme – oddělí použitelné zrno od nebezpečných plev. Vědecké časopisy si ztrátou oligopolu procházejí právě nyní vlivem projektu sci-hub, medicínu a farmacii zpřístupnění, doufejme, brzo čeká také.

„Symbolická snaha“ je dnes dostatečně důležitá na to, aby se dostala na 627. stránku Vesmíru; za rok může obsadit stránku mainstreamových periodik.

Martin Šácha, Nové Hrady

Odpověď autora: Cílem článku bylo přiblížit čtenářům poměrně nový a zajímavý fenomén domácí výroby léků s upozorněním na možná nebezpečí. Samozřejmě jsem se nesnažil podrobně diskutovat jednotlivá úskalí samovýroby léčiv, protože by to přesáhlo rámec tohoto časopisu a nebylo by to pro typické čtenáře Vesmíru ani přínosné, ani zajímavé.

Osobně jsem se setkal s případem samovýroby léku během svého studia na Střední průmyslové škole chemické, kde náš profesor organické chemie vyráběl pro svou onkologicky nemocnou manželku u nás v té době nedostupný lék.

Čtenář brojí proti vysoké ceně oficiálních způsobů péče, které označuje za „monopolní či oligopolní“. Ve skutečnosti je konkurence jak mezi jednotlivými výrobci originálních léčiv, tak mezi nimi a výrobci generických léčiv velmi silná. Hlavní skutečnou příčinou vysoké ceny léčiv je velice silná regulace, což přináší vysoké dodatečné náklady. Z historie odvětví je ale zřejmé, že další zpřísnění regulace vždy následovalo po nějaké aféře s řadou poškozených pacientů, popř. jejich úmrtí. Tím vůbec nepopírám, že je farmacie potenciálně velmi lukrativní (ale také riziková) a že nezanedbatelná část nákladů jde i na vrub marketingu.

Nejsem odborník na oblast implantátů, ale nepředpokládám, že by si čtenář vyráběl doma kloubní náhradu, kardiostimulátor nebo inzulinovou pumpu. Přesto se domnívám, že pokud je příslušný implantát komerčně dostupný, je bezpečnější volit tuto variantu. Nu, a pokud čtenář vymyslel nějaký inovativní prostředek, asi by bylo lepší se spojit s vhodným výrobcem a nechat si ho schválit.

Co se týká umístění článku v čísle časopisu, je to záležitostí redakce a osobně se domnívám, že odpovídá důležitosti sdělení. Článek o samovýrobě léčiv dle mého názoru může „obsadit stránku mainstreamových periodik“ až poté, co kvůli tomuto fenoménu dojde k poškození zdraví nebo k úmrtí většího množství pacientů. Snaha zabránit tomu byla jedním z motivů mého článku.

Stanislav Rádl, Zentiva, VŠCHT

Příspěvek byl redakčně krácen a upraven.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie

O autorovi

Stanislav Rádl

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., (*1951) vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze. Poté nastoupil do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze, kde se zabýval hlavně výzkumem originálních antibakteriálních léčiv a později nenarkotických analgetik. Po začlenění tohoto ústavu do struktury firmy Zentiva vedl skupinu vyvíjející syntézu generických léčiv a od roku 2017 tam působí jako konzultant. Na VŠCHT přednáší profilový předmět farmakochemie.
Rádl Stanislav

Doporučujeme

Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...
Interakce grepové šťávy s léčivy

Interakce grepové šťávy s léčivy

Stanislav Rádl  |  4. 10. 2021
Letos uplynulo třicet let od doby, kdy byl v časopise The Lancet publikován nenápadný článek o interakci šťávy z citrusů s léky, který významně...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné