mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Zákulisí

 |  8. 12. 2016
 |  Vesmír 95, 684, 2016/12

Granty pro postdoky

Zkušenosti na špičkových světových pracovištích mohou sbírat dva mladí vědci, kteří 12. listopadu získali granty v celkové hodnotě dva miliony korun od Nadace Experientia. Andrej Jančařík z ÚOCHB AV ČR odjel do francouzského Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a Tomáš Slanina z Masarykovy univerzity na Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem.

Nadace Experientia (www.experientia.cz) působí od roku 2013; jejím cílem je finanční podpora mladých českých vědců s ukončeným doktorským studiem v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie na jejich ročních studijních pobytech v zahraničí.

Zdrojem finančních prostředků jsou příspěvky zřizovatelů nadace a dary. Zřizovateli jsou manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. Hana Dvořáková patří ke spolupracovníkům Antonína Holého, kteří mají podíl na licenčních poplatcích za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB. Vědecký úspěch tak vytváří podmínky pro úspěchy budoucí.

-ov-

Barevná elektronová mikroskopie

Biologové získali novou zobrazovací metodu, která jim umožní lépe rozlišit jednotlivé buněčné struktury. Transmisní elektronová mikroskopie sice dosahuje obrovských zvětšení, ale objevit na černobílých snímcích hledané objekty nebývá snadné. S tímto problémem nyní v některých případech může pomoci postup, jímž lze různé části buňky selektivně označit červenou, zelenou nebo žlutou barvou. Autoři metody z Kalifornské univerzity v San Diegu pracují na doplnění dalších čtyř barev.

Vzorky jsou vystaveny diaminobenzidinu (DAB) s chelatovanými atomy některého prvku ze skupiny lanthanoidů (lanthanu, ceru nebo praseodymu). Působením proteinů citlivých na světlo dojde po ozáření vhodnou vlnovou délkou k polymeraci DAB v blízkosti proteinu a k označení příslušného místa atomy lanthanoidů. Zbývající monomerní DAB je odstraněn a celý proces lze zopakovat s použitím jiného lanthanoidu (a dalšího proteinu citlivého na jinou vlnovou délku), takže je možno označit další buněčné struktury (Alternativně lze místo fotocitlivých proteinů použít peroxidázu.)

Mikroskop poté detekuje ztrátu elektronu jednotlivými ionty lanthanoidů a podle rozdílu v energii zjistí, o který ze tří prvků šlo. Podle toho příslušnému obrazovému bodu přidělí jednu ze tří barev. Získaný obraz se pak zkombinuje s klasickým černobílým snímkem z transmisního elektronového mikroskopu, který dodá kontext okolních neoznačených struktur.

Spoluautorem článku v Cell Chemical Biology je Roger Tsien, který v roce 2008 získal Nobelovu cenu za rozvoj fluorescenční mikroskopie a letos v srpnu předčasně zemřel (Vesmír 95, 550, 2016/10 – článek Odchod dvou nobelistů).

-ov-

Adams S. R. et al., Cell Chemical Biology, DOI: 10.1016/j.chembiol.2016.10.006

S reaktorem ITER pomohou Australané

Mezinárodní konsorcium, které v jihofrancouzském Cadarache buduje experimentální fúzní reaktor ITER, podepsalo dohodu o spolupráci s australskou státní výzkumnou organizací ANSTO a s několika australskými univerzitami. Austrálie se díky tomu může přímo podílet na stavbě reaktoru a související infrastruktury, stejně jako na výzkumných programech. Je to první dohoda s nečlenským státem, která stanovuje obecná pravidla spolupráce. Generální ředitel projektu ITER Bernard Bigot doufá, že zájem dalších zemí bude následovat.

ITER by měl jako první fúzní reaktor produkovat více energie, než kolik spotřebuje jeho provoz (500 MW při příkonu 50 MW). Hlavním investorem je Evropská unie, dalšími Spojené státy, Čína, Japonsko, Indie, Rusko a Jižní Korea.

-ov-

Nová předsedkyně GA ČR

Novou předsedkyní Grantové agentury ČR by se měla stát jaderná fyzička Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která vystřídá Ivana Netuku. O návrhu RVVI jednala vláda 28. listopadu (po uzávěrce Vesmíru). Pokud nedošlo k žádnému překvapení, Alice Valkárová se funkce ujme 10. prosince.

Do předsednictva GA ČR byli dále navrženi mikrobiolog Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, vědecký ředitel CEITEC Jaroslav Koča a chemička Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří nahradí Bohuslava Gaše, Cyrila Höschla a Otomara Linharta, jejichž mandát vyprší v prosinci a lednu.

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., (*1947) vystudovala jadernou fyziku na MFF UK, kde od roku 1970 působí. Zabývá se studiem přímé tvorby párů elektronů a pozitronů. Podílela se na stavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači protonů a elektronů HERA v Hamburku.

-ov-

Ceny Josefa Hlávky

Ceny Josefa Hlávk y z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice získaly čtyři publikace. V oblasti společenských věd autorský tým Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kolektiv za knihu V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014, sv. I. a II., vydanou nakladatelstvím Academia. (Čerpá z ní seriál o cenzuře, který od ledna vychází ve Vesmíru.) V oblasti věd o neživé přírodě Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv za knihu Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost, vydanou Centrem výzkumu globální změny AV ČR (Vesmír 95, 668, 2016/11). V oblasti věd o živé přírodě Lubomír Hanel, Jan Andreska, Bořek Drozd, Petr Hartvich a Stanislav Lusk za knihu Biologie a ochrana mihulí, vydanou Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Vesmír 95, 605, 2016/10). V oblasti lékařských věd Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv za knihu Chorobné znaky a příznaky – Diferenciální diagnostika, vydanou nakladatelstvím Grada.

Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992. Od roku 1993 ji uděluje Nadace ČLF spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Více informací o knihách najdete na www.nclf.cz.

-jmč-

Další rezignace Evy Sykové

Ústup Evy Sykové ze slávy po skandálu s aplikací kmenových buněk pacientům trpícím amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) pokračuje. V říjnu rezignovala na členství v Učené společnosti. Předešla tak hlasování o vyloučení, které mělo proběhnout na mimořádném valném shromáždění. Členkou Učené společnosti byla od roku 2011.

Už dříve ji předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš odvolal z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny a sama na žádost Bohuslava Sobotky rezignovala na členství ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace, jíž byla místopředsedkyní (Vesmír 95, 258, 2016/5 a 95, 390, 2016/7–8).

-ov-

Pozn. redakce

Chtěli jsme shrnout očekávané důsledky volby Donalda Trumpa americkým prezidentem na vědu a s vědou spojená témata, ale budoucí nejmocnější muž planety už od svého zvolení stihl říci tolik věcí, které jsou v rozporu s jeho předvolebními sliby (či výhrůžkami), že psát v polovině listopadu (v době uzávěrky Vesmíru) na toto téma cokoli, co si čtenáři přečtou začátkem prosince, se jeví jako holá pošetilost. Zůstáváme ve střehu.

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...