Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Phase Shiftting Transformer (PST)

 |  9. 7. 2015
 |  Vesmír 94, 458, 2015/7
komerční prezentace

Elektrizační soustava České republiky je z pohledu domácností v mnoha případech vnímána pouze jako distribuční soustava, která zajišťuje dodávku elektrické energie do domácností na úrovni 230 V a 400 V. Elektrizační soustava je komplex jednotlivých napěťových hladin, které plní různé funkce celého systému. Společnost ČEPS je vlastníkem a provozovatelem části elektrizační soustavy nazývané přenosová soustava. Tato soustava je provozována na hladině 400 kV a 220 kV a zajišťuje připojení velkých elektrárenských bloků, distribučních soustav a propojení se zahraničními přenosovými soustavami. Poslední zmíněná funkce nabývá v posledních několika letech na významu. Původním účelem přeshraničních propojení přenosových soustav bylo primárně umožnění výměny elektrické energie v případě výpadku významného zdroje elektrické energie˝, a tedy zajištění odpovídající výkonové bilance tak, aby nedošlo k přerušení dodávky elektrické energie. Na základě vzniku trhu s elektrickou energií, tj. umožnění obchodních výměn mezi jednotlivými státy Evropy, se změnila funkce přeshraničních propojení, která jsou nyní zatěžována i toky vyvolanými obchodními výměnami. Evropský jednotný trh s elektrickou energií není jediným cílem Evropské unie mající vliv na zatěžování vedení, tím dalším je podpora obnovitelných zdrojů elektrické energie. Zatěžování jednotlivých vedení je vždy odvislé od základního principu toku výkonu cestou nejmenšího odporu, čímž některá vedení jsou v daném okamžiku zatěžována blíže svému maximu a jiná vedení jsou zatěžována minimálně. V podmínkách přenosové soustavy je tento „odpor“ dán impedancí vedení, která je v čase neměnná a je odvislá od konstrukčního řešení konkrétního vedení.

Nyní vidíte 33 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorovi

Zdeněk Hruška

Ing. Zdeněk Hruška vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou se zaměřením na elektroenergetiku. Od roku 2007 pracuje ve společnosti ČEPS. Nejprve působil v oblasti podpůrných služeb, v současné době se zabývá rozvojem české elektroenergetické přenosové soustavy včetně spolupráce s ostatními evropskými provozovateli.

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...