Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Ústav jaderného výzkumu Řež a. s.

5. 4. 2012
 |  Vesmír 91, 210, 2012/4
komerční prezentace

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., je uznávanou, renomovanou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností zaměřenou na aplikaci jaderných technologií v celé řadě oblastí. Kromě standardních činností týkajících se hodnocení bezpečnosti, prowww. ujv.cz vozních kontrol a zkoušek zařízení se nově zaměřuje na zajištění dlouhodobého provozu jaderných bloků, na optimalizaci provozu a zvyšování výkonu.

Klíčovou oblastí zájmu Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., je energetika, kde je důraz kladen na rozvoj dlouhodobě udržitelné energetiky s minimálním dopadem na životní prostředí. Nemalá pozornost je věnována také oblasti zdravotnictví, kam patří produkce radiofarmak pro potřeby nukleární medicíny.

Hlavní oblasti činností

Energetika

 • projektování energetických zdrojů
 • inženýring
 • autorský dozor
 • diagnostika a měření
 • technická normalizace
 • dodávky zařízení
 • nakládání s radioaktivními odpady
 • optimalizace palivových vsázek
 • bezpečnostní dokumentace
 • hodnocení pevnosti a životnosti
 • kvalifikace zařízení na podmínky vnějšího prostředí
 • nedestruktivní kontroly
 • expertní posouzení

Výzkum a vývoj

 • jaderná bezpečnost
 • integrita komponent
 • výzkum a zkoušky materiálů
 • nedestruktivní zkoušky
 • řízení a prodlužování životnosti elektráren
 • speciální testy
 • vodíkové technologie
 • reaktory IV. generace
 • chemie palivového cyklu
 • hodnocení spolehlivosti
 • palivový cyklus
 • bezpečnostní analýzy
 • těžké havárie

Zdravotnictví

 • výzkum a vývoj radiofarmak
 • výroba radiofarmak
 • laboratoř kontroly kvality
 • laboratoře mikrobiologického a biologického testování

Literatura

www.ujv.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Jaderná fyzika

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné