Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Nálezová databáze ochrany přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
 |  14. 7. 2011
 |  Vesmír 90, 438, 2011/7
komerční prezentace

Nálezová databáze ochrany přírody (na adrese portal.nature.cz), vedená Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AO PK ČR ), je zpřístupněna od roku 2008.

Nejrozsáhlejší národní databáze druhové diverzity a informační nástroj ochrany přírody

Nálezová databáze ochrany přírody (ND OP) je v oblasti dat o druhové rozmanitosti České republiky z hlediska obsahu nejrozsáhlejším zdrojem, plošně využívaným desítkami subjektů v rámci veřejné správy i akademické sféry. V současné době obsahuje téměř 7 milionů lokalizovaných záznamů o výskytu druhů (počet druhů zaznamenaných v územích jednotlivých pověřených obcí shrnuje obr. 1). Databáze je všeobecná, svým charakterem i účelem zaměřená na nálezy rostlin, živočichů, hub a lišejníků, a to nejen druhů zvláště chráněných či ochranářsky významných (přehled záznamů v jednotlivých skupinách viz obr. 2). Informace je totiž potřebné shromažďovat i o druzích doposud neohrožených, jejichž stav se může v budoucnosti změnit. V takovém případě jsou historická data o jejich výskytu strategická. Vzhledem k objemu dat i jejich pravidelnému přírůstku je lze různým způsobem analyzovat či interpretovat, popřípadě je používat jako podklad pro řešení studií či projektů.

ND OP je naplňována jednak výsledky monitoringu a mapování biotopů a druhů, jednak daty z ostatních průzkumů, zadávaných AOPK ČR i dalšími partnery, kteří databázi využívají (přehled počtu záznamů z jednotlivých typů projektů, obr. 2). Prostředí ND OP nabízí výjimečnou možnost využívat a sdílet data za využití jednotného datového modelu, sjednocené taxonomie či základních kategorizací druhů z hlediska ochrany přírody (zákonná ochrana, zařazení v právních dokumentech či stav dle červených seznamů).

ND OP je oficiálním koncepčním a metodickým nástrojem resortu životního prostředí v oblasti ochrany přírody a krajiny, který je nezbytnou podporou při plnění zákonných povinností (na mezinárodní úrovni ze směrnice 92/43/EHS o stanovištích a směrnice 2009/147/ES o ptácích; na národní úrovni zejména v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) a stavebního zákona (183/2006 Sb.)).

Uživatelé a přístup k databázi

Uživateli databáze jsou především orgány ochrany přírody všech úrovní. Její využívání je však umožněno i dalším partnerům, včetně akademických institucí či jednotlivých specialistů, zabývajících se konkrétními skupinami druhů. Přístup uživatelů do ND OP je smluvně ošetřen s ohledem na zajištění odpovědnosti, na autorská práva (ta jsou sdílena AOPK ČR a autorem záznamu či nálezcem) a nutnost interpretace obsahu ND OP.

Zakázky průzkumů pro AOPK ČR (dnes často i pro krajské úřady v rámci projektů, poskytovaných z prostředků Operačního programu Životní prostředí) obsahují smluvní povinnost data zadat do ND OP. Zároveň se však rozšiřuje skupina uživatelů, která ukládá své nálezy do databáze pouze z odborného zájmu. Akademickým subjektům či odborným společnostem je databáze také nabízena jako prostředí pro správu jejich dat. AOPK ČR tak zabezpečuje technické zázemí a údržbu a zároveň získává a zprostředkovává přístup k validním datům, využitelným i v praktické ochraně přírody.

Práce s databází

Zadávací a prohlížecí aplikace ND OP pracují v internetových prohlížečích, jejich použití je jednoduché a intuitivní. Databáze při zadávání umožňuje celou řadu způsobů lokalizace, od bodu a linií po definované či nové polygony. Uložená data jsou okamžitě přístupná a sdílena ostatními uživateli. Data o nálezech zvláště chráněných druhů jsou postupně validována, případně opravována odbornými pracovníky AOPK ČR na regionální i celostátní úrovni. Nálezová databáze tak poskytuje nejaktuálnější informace o rozšíření druhů. Prohlížecí aplikace umožňuje vyhledávání nálezů a jejich zobrazení buď v síťovém kartogramu, nebo v základních mapových podkladech, které jsou k dispozici i při zadávání. Jak vypadá standardní výstup a mapové zobrazení výsledku filtru ND OP ukazuje na příkladu jednoho katastrálního území obr. 3.

Bližší informace naleznou zájemci na portal.nature.cz včetně koncepce zpřístupnění nálezových dat. Jako kontaktní lze použít adresu .

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorech

Michael Hošek

Zdeněk Kučera

Jan Zárybnický

Karel Chobot

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné