Aktuální číslo:

2019/2

Téma měsíce:

Barvy

Přijímací řízení na Mendelovu univerzitu v Brně

14. 1. 2010
 |  Vesmír 89, 46, 2010/1
komerční prezentace

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí zřídit vysoké zemědělské učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla tato škola řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc odborníků.

„V současnosti na naší univerzitě studuje přes jedenáct tisíc studentů. O studium v akademickém roce 2009/2010 mělo zájem 12 375 uchazečů, což je nárůst oproti minulému akademickému roku téměř o deset procent. Největší zájem je o studijní programy na Provozně ekonomické fakultě, na Agronomické fakultě a o třetí a čtvrté místo se dělí Lesnická a dřevařská fakulta a Zahradnická fakulta. „Velký zájem je i o studium na nové Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií,“ uvedl prorektor pro pedagogiku Robert Pokluda.

„Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s jejich podmínkami, tj. dokdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány. Na naší univerzitě existují dvě formy podání přihlášky ke studiu, tj. elektronicky nebo písemně. Samozřejmě dáváme přednost elektronické verzi, ta je dokonce finančně výhodnější, uchazeči platí menší poplatky,“ radí prorektor.

Co se týká znalostí a požadavků na uchazeče, lze všeobecně říct, že o přijetí rozhoduje průměr známek ze střední školy a maturitní zkoušky, u některých fakult také Národně srovnávací testy SCIO a u oborů s výtvarným zaměřením (Výroba a tvorba nábytku, Zahradní a krajinná architektura) i talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor Robert Pokluda.

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na www.mendelu.cz/cz/studium nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Mendelova univerzita v Brně nabízí bakalářské studium:

 • zootechniky, fytotechnika, technologie potravin, všeobecného zemědělství, odpadového hospodářství, agroekologie, pozemkových úprav, provozu techniky, podnikání v agrobyznysu, biotechnologie a rostlinolékařství na Agronomické fakultě;
 • lesnictví, krajinářství, staveb na bázi dřeva, arboristiky, hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů, dřevařství a nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě;
 • ekonomiky a managementu, cestovního ruchu, sociálně ekonomického oboru, financí, veřejné správy, managementu obchodní činnosti, ekonomické informatiky a inženýrské informatiky na Provozně ekonomické fakultě;
 • zahradnictví, vinohradnictví a vinařství, jakosti rostlinných potravinových zdrojů, zahradní a krajinné architektury, managementu zahradních a krajinných úprav na Zahradnické fakultě;
 • regionálního rozvoje a mezinárodních rozvojových studií na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií;
 • učitelství odborných předmětů, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, technického znalectví a pojišťovnictví na vysokoškolském Institutu celoživotního vzdělávání.

Studuj a bav se!

Na „Mendlovce“ se dá kromě studia i dobře pobavit. Svým studentům nabízí Mendelova univerzita v Brně spoustu zajímavých aktivit:

 • KULTURNÍ VYŽITÍ
  – pořádání výstav, koncertů a plesů
  – zlevněné vstupné do divadel
  – více na: www.mendelu.cz
 • SPORTOVNÍ VYŽITÍ
  – vlastní sportovní areál
  – pronájem bazénu pro vodní sporty
  – lyžařské kurzy a dalších outdoorové sporty
  – více na: www.af.mendelu.cz/ustav/251/index.html
 • ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY
  – pestrá nabídka stáží a pobytů v zahraničí
  – zdokonalování se v cizím jazyce s rodilými mluvčími
  – mezinárodní studentský klub
  – více na: www.mendelu.cz/int

Oficiální název a adresa univerzity:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1,

613 00 Brno

e-mail: info@mendelu.cz

tel: 545 131 111

fax: 545 211 128

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

Mendelova univerzita v Brně KALENDÁRIUM

1919 Zřízení Vysoké školy zemědělské (VŠZ) s odbory hospodářským a lesnickým. Zahájena výuka pouze na hospodářském odboru.

1920 Otevření lesnického odboru.

1922 Zřízení Biologické stanice českých vysokých škol v Lednici.

1923 Přidělení Školního lesního statku v Adamově.

1925 Přidělení Školního zemědělského statku v Žabčicích.

1939 Uzavření českých vysokých škol nacisty. Některé ústavy VŠZ byly otevřeny pro vědeckou činnost.

1945 Obnovení činnosti školy.

1947 Zřízení vinařsko-zahradnického směru hospodářského odboru.

1950 Reorganizace školy. Zřízení Zemědělské fakulty a Lesnické fakulty.

1951 Zřízení Školního zahradnického statku v Lednici.

1952 Přičlenění Veterinární fakulty k VŠZ. Převedení Lesnické fakulty k Vysoké škole stavitelství v Brně. Rozdělení Zemědělské fakulty na Agronomickou fakultu a Zootechnickou fakultu.

1956 Přejmenování školy na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. Navrácení Lesnické fakulty k VŠZ.

1959 Zřízení Provozně ekonomické fakulty. Sloučení Agronomické fakulty a Zootechnické fakulty v Agronomickou fakultu. Přejmenování školy na Vysokou školu zemědělskou v Brně.

1969 Vyčlenění Veterinární fakulty k obnovené Vysoké škole veterinární v Brně.

1985 Zřízení Zahradnické fakulty VŠZ se sídlem v Lednici.

1993 Přejmenování Lesnické fakulty na Lesnickou a dřevařskou fakultu.

1995 Přejmenování Vysoké školy zemědělské v Brně na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU). 2000 Sloučení školních zemědělských podniků v Lednici a Žabčicích v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích.

2008 Zřízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Mendel university in Brno BRIEF HISTORY

1919 Establishment of University of Agriculture in Brno with two faculties – Faculty of Farming and Faculty of Forestry, while only the Faculty of Farming courses started.

1920 Faculty of Forestry courses started.

1922 Biological Research Station in Lednice established.

1923 School Forest Training Enterprise in Adamov acquired.

1925 School Farm in Žabčice acquired.

1939 Czech universities closed by the Nazis. Some university departments opened up to scientific research.

1945 University activities resumed.

1947 Viniculture and horticulture courses designed.

1950 University reorganized, Faculties of Agriculture and Forestry established.

1951 School Horticulture Farm in Lednice established.

1952 Faculty of Veterinary Science incorporated into the University of Agriculture. Faculty of Forestry transferred to University of Civil Engineering in Brno. Faculty of Agronomy divided into Faculty of Agronomy and Faculty of Animal Husbandry.

1956 University of Agriculture renamed the University of Agriculture and Forestry in Brno. Faculty of Forestry transferred back to University of Agriculture and Forestry.

1959 Faculty of Business and Economics established. Faculty of Agronomy and Faculty of Animal Husbandry merged to form Faculty of Agronomy. University of Agriculture and Forestry renamed University of Agriculture in Brno.

1969 Faculty of Veterinary Science separated from University of Agriculture to join the reestablished University of Veterinary Science in Brno.

1985 Faculty of Horticulture established in Lednice.

1993 Faculty of Forestry renamed the Faculty of Forestry and Wood Technology.

1995 University of Agriculture renamed Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (MUAF).

2000 School Farm in Žabčice and School Farm in Lednice fused into School Farm in Žabčice.

2008 Faculty of Regional Development and International Studies established.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova a vzdělávání

Doporučujeme

Lov kýchajících demokratů

Lov kýchajících demokratů uzamčeno

Tomáš Grim  |  4. 2. 2019
Spatřit loveckou akci volně žijících predátorů je svátek. A být jejím svědkem od úplného začátku po úplný konec, z bezprostřední blízkosti, s...
(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb uzamčeno

Zuzana Musilová  |  4. 2. 2019
Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...
Optická pinzeta a světelný záblesk

Optická pinzeta a světelný záblesk

Hana Turčičová  |  4. 2. 2019
Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné