Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

23. 7. 2009
 |  Vesmír 88, 490, 2009/7
komerční prezentace

Mezi lesnickými výzkumnými institucemi v Čechách poněkud výjimečný – svou nezávislostí, schopností přizpůsobit se neznámým a novým přírodním i pracovním podmínkám, ale také nejnovějším trendům v lesnictví a informačních technologiích, snahou nalézt ke každému problému co nejefektivnější řešení, orientací na širokou škálu zadavatelů od drobných vlastníků lesa až po Evropskou unii, a především rozsahem svých mezinárodních aktivit i počtem úspěšně řešených projektů v Čechách i v desítkách zemí na 4 kontinentech – takový je a dále chce být IFER, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů.

Jak IFER pracuje

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. – je soukromá výzkumná organizace, jejíž činnost se zaměřuje především na problematiku produkční ekologie lesa. Vznikl v roce 1994 poté, co se několik pracovníků rozhodlo odejít z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady a zkusit práci v nezávislé skupině, která nebude zatížena složitou administrativou velkých výzkumných ústavů.

Konkrétní témata, která IFER řeší, se v čase neustále vyvíjejí. Zůstává ovšem základní koncepce ústavu: provádět výzkumnou činnost a poskytovat služby efektivně reagující na informační potřebu v lesním hospodářství a ochraně přírody a budovat svou kvalifikaci v oblasti inventarizace lesních ekosystémů.

IFER řeší výzkumné projekty na základě aktuálních požadavků zadavatelů z řad tuzemských i zahraničních vlastníků a správců lesa, ministerstev, státní správy a samosprávy, univerzit, Evropské unie a dalších mezinárodních organizací a institucí. IFER tak od svého vzniku řešil přes 200 projektů – tuzemských, mezinárodních i zahraničních, spadajících do sféry základního výzkumu, i projekty orientované na praxi a provoz. Zejména v poslední době pak přibyly úkoly spadající z oblasti rozhodovací a politické (např. expertní poradenství pro ministerstva, agenda související s mezinárodními úmluvami apod.).

IFER funguje bez základního rozpočtu či institucionálního příspěvku, jeho existence závisí pouze na příjmu z jednotlivých projektů. IFER dlouhodobě vyvíjí technologii počítačem podporovaného sběru dat v terénu a jejich zpracování – Field-Map. Pro obchodní činnost související s prodejem této technologie byla v roce 2005 založena samostatná společnost IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.

Z původních čtyř zaměstnanců se během patnácti let fungování Ústavu jejich počet vyšplhal na zhruba třicet – za celou dobu existence prošlo touto institucí přes padesát lidí. Velká většina z nich má a měla odborné vysokoškolské nebo vyšší vzdělání, jsou mezi nimi lesní, krajinní a zemědělští inženýři, programátoři či biologové, absolventi univerzit z České republiky i ze světa.

Co IFER umí

Těžiště aktivit IFER leží v oblasti lesnictví, ať už je to lesnický provoz, hospodářská úprava lesa, monitoring chráněných území či lesnická politika ad. V průběhu své existence se IFER postupně zabýval výzkumem na trvalých zkusných plochách (probírkové experimenty, růstové tabulky a modely), výzkumem stromových vzorníků (kmenové profily či sortimentace) i zjišťováním stavu lesních porostů, mapováním krajiny či problematikou stanovování zásob uhlíku a emisních inventur.

Suma vědomostí a zkušeností ze všech těchto oblastí pak přirozeně vedla k vývoji metodiky statistického inventarizačního šetření, na jejímž principu dnes stojí řešení většiny výzkumných projektů IFER a která je jádrem jeho know-how.

Pracovníci IFER kromě samotného výzkumu vyvíjejí i řadu dalších aktivit. Vydávají publikace, metodické pokyny, pořádají tematicky zaměřené konference a semináře – např. o nových metodách hospodářské úpravy lesa, o hodnocení škod zvěří či o sortimentaci lesních porostů nastojato. Své vědomosti a zkušenosti pak někteří výzkumníci IFER předávají studentům při vedení kurzu lesnictví na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo také svým zahraničním kolegům při projektech zahraniční rozvojové spolupráce ČR na Ukrajině či ve Vietnamu.

IFER

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Areál 1. Jílovské a. s., 254 01 Jílové u Prahy

Česká republika

Tel.: +420 2 4195 0607, Fax: +420 2 4195 1205

e-mail: info@ifer.cz

www.ifer.cz

Konkrétní výsledky výzkumné a expertní činnosti IFER

 • Vytvoření růstových tabulek hlavních i vedlejších dřevin České republiky (Růstové tabulky, 1998).
 • Koncepce a realizace „Inventarizace škod způsobovaných zvěří na území ČR“ pro Ministerstvo zemědělství ČR (1995, 1999–2000, 2005).
 • Vývoj a zavedení nových metod a postupů v hospodářské úpravě lesa (Nové metody HÚL na bázi provozní inventarizace, 2001).
 • Zavedení modelu sortimentace do praxe u Vojenských lesů a statků, s. p.
 • Vytvoření a správa centrálních databází v projektech Evropské unie: Greenveins, EUROLAN, Eforwood, Motive.
 • Vypracování inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů pro oblasti LUCF/LULUCF a Zemědělství (každoročně od roku 2006).
 • Koncepce a metodika velkoplošné inventarizace lesů v České republice, včetně realizace pilotního experimentu a zajištění technologie.
 • Technologická a metodická podpora irské, maďarské, rakouské, slovenské, kapverdské, ruské, islandské či ukrajinské národní inventarizace lesů a regionálních inventarizačních programů ve Švýcarsku, Německu, Belgii, Rumunsku ad.
 • Podíl na řešení řady projektů VaV financovaných MŽP (CzechCarbo, CzechTerra, Monitoring zdravotního stavu v NP Šumava, KRNAP a Podyjí, Inventarizace tisu červeného ad.).
 • Realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce na Ukrajině a ve Vietnamu.
 • Koncepce a zavedení monitoringu zásob uhlíku pro projekty Nadace FACE v Ugandě, Malajsii i České republice.

Technologie Field-Map

Přehled výsledků a výzkumné a expertní činnosti IFER dokumentuje, že výsledkem práce IFER je obvykle formulace specifického metodického postupu a vytvoření i správa databázových aplikací, tedy vytvoření na míru šité technologické linky: metodika – sběr dat – jejich zpracování. K realizaci tohoto postupu slouží Field-Map – hardwarová a softwarová technologie, umožňující rychlý a efektivní sběr dat v terénu a jejich následné kancelářské zpracování i vyhodnocení. Už v r. 1999 ho začali zprvu coby univerzální nástroj pro potřebu vlastních projektů, později i ke komerčnímu využití, vyvíjet pracovníci IFER. V roce 2008 měla technologie Field-Map své uživatele už v 27 zemích světa a je k dispozici v 5 jazykových mutacích.

Základem hardwarového vybavení je terénní počítač, k němuž lze připojit množství elektronických přístrojů – laserový dálkoměr a sklonoměr, elektronický kompas, elektronickou průměrku, GPS ad. Softwarová část Field-Mapu pak obsahuje aplikace pro práci s daty a databázemi.

Technologii lze využít v mnoha různých oborech – v lesnictví, krajinářství, zahradnictví, ochraně přírody ad. S její pomocí lze řešit řadu úkolů: měření vlastností jednotlivých stromů (kmenové profily, kmenové či korunové průměty), vytváření 3D modelů stromů či porostů, zjišťování zásoby porostů nastojato, fytocenologické snímkování, zjišťování zdravotního stavu lesa, lesní hospodářské plánování, monitoring zásob uhlíku v ekosystémech, zjišťování škod zvěří, mapování či modelování struktury krajiny či vyhodnocování leteckých snímků.

Technologie Field-Map je flexibilní – lze ji částečně upravit „na míru“ danému projektu či zákazníkovi. Kromě samotného prodeje IFER poskytuje také metodickou podporu při řešení projektů a školení, jak s touto technologií zacházet, a to jak v Čechách, tak kdekoli v zahraničí.

Více na stránkách www.fieldmap.cz.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Krajinná ekologie

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné