Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Světový internetový výzkum a vývoj v Praze

Sdružení CESNET organizuje v průběhu českého předsednictví EU několik prestižních akcí
7. 5. 2009
 |  Vesmír 88, 321, 2009/5
komerční prezentace

Sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET je od svého vzniku v roce 1996 klíčovým hybatelem internetového výzkumu a vývoje u nás. V první polovině letošního roku se jeho postavení ještě zvýraznilo, neboť CESNET zorganizoval několik významných mezinárodních setkání.

Výzkumná infrastruktura CESNET2

Hlavním cílem sdružení CESNET je budování a rozvoj národní multigigabitové sítě určené pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání. Současná generace této výzkumné infrastruktury má název CESNET2. Páteř sítě CESNET2 propojuje největší univerzitní a výzkumná centra České republiky okruhy s přenosovými rychlostmi v řádech jednotek i desítek Gb/s a zprostředkovává propojení s analogickými sítěmi v zahraničí. Jednou z nich je panevropská infrastruktura GÉANT. Uživateli sítě CESNET2 jsou vysoké školy, Akademie věd České republiky, další výzkumná a vývojová pracoviště, ale i některé střední školy, nemocnice či knihovny.

Síť CESNET2 buduje pro své uživatele integrované informační a komunikační prostředí, jehož součástí jsou optické a IP sítě, výpočetní gridy, podpora mobility, multimediální služby či řešení služeb end-to-end.

Přední odborníci v Praze

V souvislosti s předsednictvím České republiky Evropské unii pořádá CESNET v první polovině letošního roku v Praze několik významných akcí. Nejdůležitější z nich je mezinárodní konference The Future of the Internet, která proběhne 11. až 13. května. Konference pořádaná ve spolupráci s Evropskou komisí si klade za cíl zhodnotit strategické směry a trendy týkající se budoucího společenského i hospodářského vývoje internetu a mobilní společnosti a představit zajímavé nápady a projekty v této oblasti. Na akci do Prahy míří špičky internetového vývoje především z evropských států, ale svou účast potvrdili i zástupci z ostatních kontinentů.

Konference The Future of the Internet není jediným prestižním setkáním, které CESNET v průběhu českého předsednictví pořádal nebo pořádá. Dne 19. ledna se konal EGI Policy Board Meeting – zasedání zástupců všech zemí zapojených do projektu Evropské unie EGI-DS (European Grid Initiative-Design Study), jehož cílem je dlouhodobě definovat rozvoj a provoz evropské gridové infrastruktury.

CESNET se podílel i na sedmnáctém ročníku mezinárodní konference Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) – vrcholném setkání odborníků z oblasti jaderné fyziky a fyziky elementárních částic, které probíhalo v Praze od 21. do 27. března. CESNET zajišťoval konektivitu celé akce a prostřednictvím sítě CESNET2 vysílal do internetu živé přenosy vybraných přednášek, které zazněly v průběhu plenárních sekcí.

Bezprostředně na prestižní konferenci The Future of the Internet naváže ve dnech 14. a 15. května odborný CEF Network Workshop. Hlavním cílem mezinárodního semináře bude výměna zkušeností a podpora dalšího úsilí v zavádění zákaznických optických sítí neboli CEF Networks.

Ve stejných dnech se uskuteční e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) Workshop. Hlavním cílem iniciativy e-Infrastructure je podporovat tvorbu politického, technologického a administrativního rámce pro snadné a úsporné sdílené používání distribuovaných elektronických zdrojů v celé Evropě. Zvláštní pozornost je věnována gridovému počítání, úložištím dat a sítím.

Součást světového dění

Na setkání pořádaná sdružením CESNET pravidelně přijíždějí přední evropské i světové osobnosti. Dokumentuje to fakt, že CESNET je dnes přirozenou součástí globálního síťového výzkumu a vývoje. Jeho odborníci jsou zapojeni do nejpokrokovějších projektů a výsledky jejich práce jsou oceňovány nejen doma, ale i v cizině.

Budoucnost Internetu ve výzkumné infrastruktuře CESNET2

V rámci českého předsednictví Evropské unii pořádá sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET ve dnech 11. až 13. května 2009 v Praze prestižní mezinárodní odbornou konferenci The Future of the Internet: Europe moving forward (Budoucnost Internetu: Evropa na cestě vpřed). Její závěry budou určující pro další rozvoj Internetu a mobilní informační společnosti.

Jednotlivá vystoupení předních osobností světového internetového výzkumu a vývoje můžete zhlédnout na adrese: prenosy.cesnet.cz. Záznamy přednášek budou k dispozici ve videoarchivu sdružení CESNET na internetové adrese: videoserver.cesnet.cz/videoarchiv.php. >

Hlavním cílem sdružení je budování a rozvoj národní multigigabitové sítě určené pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání. Současná generace této výzkumné infrastruktury má název CESNET2. Sdružení síť neustále zdokonaluje. Získané poznatky výzkumu a vývoje průběžně aplikuje do funkční sítě. Nové špičkové parametry mají k dispozici jak výzkumní pracovníci, tak i studenti vysokých škol. To vytváří synergický efekt a evokuje nejen znalostní rozvoj, ale i další vlastní výzkum.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné