Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Rozvojová 135, 165 02 Praha 620, www.icpf.cas.cz
12. 6. 2008
 |  Vesmír 87, 356, 2008/6
komerční prezentace

Ústav chemických procesů (ÚCHP) patří mezi šest ústavů Sekce chemických věd Akademie věd České republiky. Je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí. Studují se zde vícefázové reagující systémy pro návrh chemických procesů v oblastech syntézy a přípravy nových materiálů, energetiky a ochrany životního prostředí.

Historie

Pod původním názvem „Ústav teoretických základů chemické techniky (ÚTZCHT)“ formálně vznikl v Československé akademii věd roku 1960 ze dvou týmů v Ústavu organické chemie, které již tenkrát měly tradici. Jedním z nich bylo oddělení chemické technologie v Chemickém ústavu vedené prof. Vladimírem Bažantem, druhým oddělení chemického inženýrství, vedené prof. Georgem Standartem. První zavedl výzkum na poli organokřemíkových sloučenin a heterogenní katalýzy, druhý pokračoval ve výzkumu destilací a extrakcí. Roku 1964 se připojila ještě skupina z Ústavu fyzikální chemie zabývající se termodynamikou a fázovými rovnováhami. Zakladatelem ústavu a jeho prvním ředitelem byl až do své smrti v r. 1973 prof. Vladimír Bažant. Druhou osobností, která dosáhla velkého uznání a spoluvytvářela „image“ ústavu, byl prof. Eduard Hála.

V roce 1964 se ústav přestěhoval do nového areálu na severozápadním předměstí Prahy (na hranici katastrálního území Suchdolu a Lysolají). Prostornější budovy umožnily nástup nových pracovníků, takže koncem šedesátých let minulého století měl ústav 330 zaměstnanců. Kromě toho byly nově zavedeny další obory chemického inženýrství a chemické technologie, například reaktorové inženýrství, homogenní katalýza, studium nenewtonských tekutin, sublimace, separační procesy, dynamika a řízení chemických systémů a jiné. Většina těchto nových podoborů byla zavedena jako logicky potřebná podpora rozsáhlého a víceletého projektu pro vývoj kompletní technologie výroby kyseliny tereftalové a polyesterů.

Od r. 1989 proběhlo několik reorganizací, které vedly k postupnému snížení stavu pracovníků o 50 %. Heterogenní a roztříštěný multidisciplinární výzkum byl racionálně integrován, což se odráží na nynější struktuře ústavu. Název byl rovněž změněn na výstižnější „Ústav chemických procesů“; tradiční anglický název – „Institute of Chemical Process Fundamentals“ – přitom zůstal zachován.

Současnost

Od r. 2007 byl statut ústavu změněn v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. na „veřejnou výzkumnou instituci (v. v. i.)“ s odpovídající úpravou řídicích a vědeckých orgánů.

Ústav chemických procesů se v současné době zabývá výzkumem teorie chemických procesů, zejména v oborech chemické inženýrství, fyzikální chemie, chemické technologie a inženýrství životního prostředí.

K hlavním směrům výzkumu patří:

  • molekulární teorie a počítačové simulace kapalných soustav;
  • termodynamika tekutých soustav a fázové rovnováhy;
  • základy procesů s využitím superkritických tekutin;
  • moderní separační metody; n dynamika vícefázových reaktorů a bioreaktorů;
  • katalýza heterogenní, homogenní a katalyzátory biologické provenience;
  • chemické, elektrochemické a transportní procesy ve fluidní vrstvě;
  • chemie a fyzika aerosolů;
  • laserově indukované reakce a aerosolové procesy pro přípravu nových sloučenin a kompozitů;
  • chemizmus destruktivních reakcí toxi ckých organických látek a polutantů.

VEDENÍ

ředitel: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.

zástupci ředitele: Ing. Jiří Smolík, CSc. (výzkum), Ing. Eva Melková (hospodářské záležitosti)

předseda rady ústavu: Ing. Karel Aim, CSc.

vědecký tajemník: Ing. Jan Linek, CSc.

DOKTORSKÉ STUDIUM NA ÚCHP V OBORECH

chemické inženýrství • fyzikální chemie • organická technologie • organická chemie • anorganická chemie • biotechnologie chemie a technologie ochrany životního prostředí

VĚDECKÁ ODDĚLENÍ

Oddělení separačních procesů,

vedoucí Ing. Vladimír Jiřičný, CSc.

Termodynamická laboratoř E. Hály,

vedoucí Ing. Karel Aim, CSc.

Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství,

vedoucí Ing. Olga Šolcová, CSc.

Oddělení vícefázových reaktorů,

vedoucí prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

Oddělení nových procesů v chemii a biotechnologii,

vedoucí doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Laboratoř procesů ochrany prostředí,

vedoucí Ing. Miroslav Punčochář, CSc.

Oddělení analytické chemie,

vedoucí prof. RNDr. Jan Schraml, DrSc.

Laboratoř chemie a fyziky aerosolů,

vedoucí Ing. Jiří Smolík, CSc.

Laboratoř laserové chemie,

vedoucí RNDr. Josef Pola, DrSc.

DOZORČÍ RADA (2007)

předseda RNDr. Jan Hrušák, CSc.

(Akademická rada AV ČR, Praha)

RADA ÚSTAVU (2007)

předseda Ing. Karel Aim, CSc.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné