Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

 |  13. 3. 2008
 |  Vesmír 87, 180, 2008/3
komerční prezentace

Veřejná výzkumná instituce Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., (ÚJF) navazuje na ÚJF ČSAV, který vznikl r. 1972 rozdělením tehdejšího Ústavu jaderného výzkumu ČSAV. Ten byl založen roku 1955 a stal se československým centrem pro jaderný výzkum. ÚJF je umístěn v Řeži, asi 20 km severně od středu Prahy, a je snadno dostupný vlakem nebo autobusem. V současné době má ústav kolem 250 zaměstnanců, z toho asi 90 vědeckých pracovníků. ÚJF hraje přirozenou roli centrální domácí instituce v jaderné fyzice, hlavním posláním ústavu je základní výzkum a aplikace jaderných metod v různých oborech.

ÚJF je členěn na 7 vědeckých oddělení: teoretické fyziky, jaderné spektroskopie, jaderných reakcí, neutronové fyziky, urychlovačů, dozimetrie záření a radiofarmak. Základními experimentálními zařízeními jsou izochronní cyklotron U120M a elektrostatický tandemo ý urychlovač Tandetron 3MV, instalovaný v roce 2006, které jsou zdrojem urychlených nabitých částic. ÚJF rovněž využívá svazky neutronů z jaderného reaktoru LVR15 Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s. Na všech těchto zařízeních byly vybudovány experimentální aparatury umožňující výzkum na mezinárodní úrovni.

Zaměření ÚJF zasahuje do oblastí hlavních současných trendů základního výzkumu v jaderné fyzice, jehož cílem je pochopit a popsat složité systémy vázané silnou interakcí. Jaderná hmota v extrémních podmínkách se studuje ve srážkách těžkých jader s vysokou energií, přitom se mimo jiné hledají projevy kvarkgluonového plazmatu, stavu hmoty podobného tomu, v němž se nacházel vesmír několik mikrosekund po velkém třesku. Zkoumají se exotická jádra s velkým přebytkem neutronů a protonů, v jejichž struktuře se projevují výrazně nové a nečekané efekty. V ÚJF se studují jaderné reakce významné pro pochopení a popis astrofyzikálních procesů. Tradice ústavu v precizní elektronové spektrometrii na bízí jedinečnou možnost účasti v projektu přímého stanovení hmotnosti elektronového neutrina, fundamentální veličiny současné fyziky. Teoretické práce v ústavu se orientují zejména na výzkum vlivu relativistických efektů a mezonových stupňů volnosti v lehkých jádrech a na teoretický popis vlastností hyperjader. Je rovněž rozvíjen a aplikován matematicky rigorózní aparát kvantové mechaniky, která je základem jaderné fyziky a fyziky pevných látek. V subjaderné fyzice jsou studovány otázky původu hmotnosti elementárních částic a uvěznění kvarků.

Významným rysem současné jaderné fyziky je rozvoj jejích aplikací a průnik do dalších oblastí základního i aplikovaného výzkumu. Paletou zavedených analytických technik dnes ÚJF představuje i v evropském měřítku unikátní pracoviště jaderných analytických metod, které nacházejí široké uplatnění v mnoha oborech, od materiálového výzkumu po biologii a ekologii. Špičková jsou rovněž experimentální zařízení pro difrakci a rozptyl neutronů, neodmyslitelné nástroje moderního výzkumu kondenzovaných látek a materiálů. V oblasti jaderných dat a neutroniky se v ÚJF řeší úkoly důležité pro vývoj perspektivních termojaderných nebo urychlovačem řízených jaderných energetických systémů. Práce v dozimetrii a mikrodozimetrii ionizujícího záření a v radiační biofyzice přispívají k pochopení biologických účinků ionizujícího záření. Výzkum, vývoj a produkce radioizotopů a radiofarmak nabízejí nové diagnostické a terapeutické prostředky pro medicínu.

Zásadní experimenty v jaderné fyzice probíhají dnes převážně na velkých zařízeních v rámci mezinárodních spoluprací. ÚJF je zapojen do několika významných mezinárodních projektů. Předpokladem pro účast týmů ÚJF v mezinárodních experimentech bývá zpravidla vývoj, testování a udržování některých částí experimentálních zařízení a přímá účast při navrhování experimentů a při sběru, zpracování a interpretaci dat. Zároveň ma jí i nadále význam aktivity na men ších experimentálních zařízeních, kterými ÚJF disponuje, a to jak v oblasti základního výzkumu (jaderná astrofyzika), tak především v interdisciplinárních a aplikovaných oblastech. Ukazuje se, že zde lze provádět výzkum, vytvářet podmínky a budovat zařízení přitažlivá nejen pro další domácí pracoviště, ale i pro zahraniční partnery. Pracovníci ÚJF se přímo v ústavu věnují rovněž výchově vysokoškolských studentů včetně doktorandů.

Podrobněji je možno se seznámit s některými aktivitami ÚJF i na stránkách Vesmíru (viz např. Vesmír 86, 84, 2007/2; Vesmír 86, 772, 2007/12).

Adresy a kontakty

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež čp. 130, 250 68 Řež

 

tel. 220 941 147 – sekretariát ředitele, 266 172 000 – ústředna

www.ujf.cas.cz, ujf@ujf.cas.cz

Vedení ústavu

ředitel Ing. Jan Dobeš, CSc.

zástupce ředitele RNDr. Petr Lukáš, CSc.

předseda Rady ÚJF AV ČR, v. v. i., Doc. Ing. Jan Kučera, CSc.

předseda Dozorčí rady RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

vědecký tajemník RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Jaderná fyzika

O autorovi

Jan Dobeš

 

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné