Aktuální číslo:

2019/2

Téma měsíce:

Barvy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Kam po maturitě?
4. 12. 2008
 |  Vesmír 87, 878, 2008/12
komerční prezentace

Nejstarší a zároveň nejmodernější potravinářská a biotechnologická fakulta v České republice vznikla v dnešní podobě v roce 1952. Navazuje na téměř dvousetletou tradici výuky potravinářských oborů na Pražské polytechnice.

Fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT) tvoří sedm ústavů, které pokrývají široké pole odborností – od potravinářských technologií přes nepotravinářské využití přírodních su rovin, biotechnologie, kontrolu che mické a mikrobiologické bezpečnosti potravin až po přípravu přírodních látek a jejich analog. Úroveň vědecké práce na FPBT je srovnatelná s předními světovými univerzitami, z nichž řada je našimi partnery ve výzkumných projektech.

Fakulta nabízí studium bakalářského (Bc.), magisterského (Ing.) a doktorského (Ph.D.) stupně. Kombinace teoretických a praktických disciplín a pružný studijní systém dávají studentům možnost sestavit si svůj vlastní program. Část studia mohou studenti absolvovat v zahraničí v rámci programu Erasmus.

Absolventi FPBT se uplatní jako odborníci ve výzkumných a vývojových laboratořích, jako experti a manažeři potravinářských, biotechnologických, farmaceutických a dalších podniků, v kontrolních a dozorových orgánech včetně celních či kriminalistických pracovišť i v klinických laboratořích.

Jaký obor bakalářského nebo magisterského studia zvolit?

Studium na FPBT se snažíme budovat tak, abychom byli schopni nabídnout vám právě to, co budete potřebovat v uvažované profesní kariéře. Při studiu se budete moci zapojit do aktuálně řešených projektů ve zvoleném oboru jak přímo na fakultě, tak v partnerských institucích, kterými jsou významné podniky potravinářského a farmaceutického průmyslu a ústavy AV ČR.

Následující přehled vám poskytne rychlou informaci o studijních oborech. 1)

Technologie potravin

Tradiční potravinářské technologie, detergenty a kosmetika. Vývoj nových potravinářských výrobků, funk čních potravin a doplňků stravy. Zavádění nových výrobních postupů a technologií. Vyšetřování vad potravin, identifikace příčin, analýza rizik. Optimalizace technologických postupů. Marketing a ekonomika potravinářských výrob, logistika, management.

Chemie a analýza potravin

Kvalita a bezpečnost potravin

Hodnocení nutriční a senzorické kvality potravinářských surovin a produktů. Posuzování zdravotní nezávadnosti potravin. Přírodní toxiny. Změny biologicky aktivních látek při zpracování potravin. Správná laboratorní praxe. Posuzování autenticity potravin, detekce falšování. Systémy managementu kvality a bezpečnosti ve výrobě a distribuci potravin. Legislativa ve výrobě a distribuci potravin, kontrola kvality a nezávadnosti. Výživa a výživová politika.

Chemie přírodních látek

Příprava nových látek odvozených od sacharidů, steroidů, nukleotidů, aminokyselin a dalších přírodních struktur použitelných v biologických a lékařských oborech. Speciální postupy v organické syntéze. Analytické a imunochemické metody. Izolace a charakterizace přírodních látek s fyziologickými účinky. Matematické modelování struktury a vlastností sloučenin.

Biochemie a biotechnologie

Obecná a aplikovaná biochemie

Biochemie od virů a mikroorganizmů přes rostliny až po biochemii patologických stavů člověka. Enzymologie, genové inženýrství, imunologie. Klinická biochemie – příprava pro práci v klinické laboratoři a výzkumu. Bioanalytické metody. Biochemie extrémofilů.

Mikrobiologie Obecná a aplikovaná mikrobiologie od virů a bakterií až k eukaryotům včetně přehledu jejich působení na rostliny a člověka. Detekce patogenů v potravinách a klinickém materiálu. Geneticky modifikované organizmy. Studium buněčné signalizace. Řešení struktury proteinů, cílení léčiv do nádorových tkání. Modifikace buněk pro technologické aplikace.

Biotechnologie Aplikace buněk v biotechnologických procesech – od tradičních kvasných výrob, jako jsou sladařství a pivovarství, lihovarství, vinařství, octářství a výroba mikrobní biomasy, až k technologiím využívajícím geneticky modifikované organizmy k produkci rekombinantních proteinů. Výroba biopaliv 1. a 2. generace ze zemědělských surovin a odpadů. Biodegradace kontaminantů a polutantů životního prostředí, bioremediace.

Do budoucna

Kromě výše uvedených programů a oborů fakulta připravuje nové bakalářské obory Biomedicínské inženýrství a Potraviny a výživa. Od září 2009 bude otevřen bakalářský program Biotechnologie léčiv.

Doufáme, že vás nabídka zaujala a že se s vámi na VŠCHT Praha setkáme.

Studenti FPBT se stávají členy výzkumných týmů a účastní se řešení aktuálních úkolů z oblasti potravinářského a biotechnologického výzkumu, molekulární bio lo gie a medicíny. Při práci používají špičko vé přístrojové vybavení.

Poznámky

1) Další informace naleznete na:

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie

Doporučujeme

Lov kýchajících demokratů

Lov kýchajících demokratů uzamčeno

Tomáš Grim  |  4. 2. 2019
Spatřit loveckou akci volně žijících predátorů je svátek. A být jejím svědkem od úplného začátku po úplný konec, z bezprostřední blízkosti, s...
(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb uzamčeno

Zuzana Musilová  |  4. 2. 2019
Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...
Optická pinzeta a světelný záblesk

Optická pinzeta a světelný záblesk

Hana Turčičová  |  4. 2. 2019
Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné