Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Staň se operátorem jaderné elektrárny!

6. 11. 2008
 |  Vesmír 87, 807, 2008/11
komerční prezentace

Podle odborníků prošel svět několika epochami, které byly charakterizovány zápolením o různé zdroje. V kmenové prehistorii to byl kus jídla, později už i zajatec-otrok jako zdroj pracovní síly, potom půda a znovu otroci či nevolníci, po průmyslové revoluci obecně surovinové zdroje a o stovku let později opět návrat k zápolení o „pracovní sílu“ v podobě energií a energetických zdrojů všeho druhu. Energie pro stacionární spotřebiče a energie pro dopravu bude hlavním tématem 21. století. Je to riziko, ale i velká příležitost současné doby.

Rozhodujete se o svém budoucím povolání? Chcete spojit svou budoucí kariéru s energetikou a s jadernou energií? Chcete být odborníkem na jadernou energetiku? Pro odpověď „jak na to“ jsme si zašli za Ing. Jarmilou Horákovou, vedoucí oddělení Lidské zdroje.

„Společnost ČEZ připravila na podporu studentů program se stručným názvem Bakalář,“ říká v úvodu paní Horáková. „Podle zkušeností z provozovaných zahraničních jaderek vznikla myšlenka, že i pro naše blokové dozorny budeme systémově oslovovat a připravovat vysokoškoláky – bakaláře.“

Co tedy projekt Bakalář konkrétně znamená?

Projekt jsme pilotně odzkoušeli s maturanty, kteří ukončili v roce 2008 studium na střední škole. Po vyhodnocení výsledků v něm pokračujeme i v dalším školním roce. Pokud tedy uvažují stávající maturanti o studiu na technické vysoké škole a chtějí svoji budoucnost spojit s jadernou energetikou, zvolí studium na VUT v Brně, konkrétně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, bakalářský obor B – SEE silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, nebo na ČVUT v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, obor jaderná zařízení (na katedře jaderných reaktorů). Protože hledáme budoucí operátory, projdou tito zájemci ještě před podáním přihlášky ke studiu na VŠ psychologickým vyšetřením. V případě úspěšného absolvování psychotestů to jsou po celou dobu tříletého bakalářského studia „naši“ studenti. Propojujeme studium s praxí (ročníkové práce, stáže v elektrárně, bakalářská závěrečná práce, garant z řad zaměstnanců) a poskytujeme studentům již od prvního ročníku. Výše stipendia se pohybuje s ohledem na studijní výsledky od 5 do 8 tisíc měsíčně . Naše společnost se také smluvně zavázala k uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou, bez zkušební lhůty.

Na jakou pozici mají možnost po ukončení studia nastoupit?

Nastoupí na pozici operátora sekundárního okruhu. Po absolvování pří pravy a zkoušek pak budou zajišťovat činnosti, které souvisejí s provozováním zařízení sekundárního okruhu. Následuje možnost postupu na další pozice v blokové dozorně – operátor primárního okruhu a vedoucí reaktorového bloku. Zaměstnanci tímto způsobem získají přehled o technologiích v jaderné elektrárně, zkušenosti s provozováním a vysokou odbornost. O takové odborníky je pak zájem např. v útvarech investic, péče o zařízení či bezpečnosti, kde se uplatňují nejen jako specialisté, ale i na manažerských postech.

Ale zpět ke studiu. Budou mít nějaké závazky i studenti?

Studenti se nám podpisem stipendijní smlouvy zavázali, že budou řádně plnit své studijní povinnosti – k standardnímu bakalářskému studijnímu programu na VUT Brno si přiberou během tří let navíc 4 předměty, které se studují na Fakultě strojní. Dále se zavázují, že nejpozději do 1 měsíce po ukončení studia s námi uzavřou pracovní poměr.

Co když si bude chtít student dokončit magisterské vzdělání?

Student by měl po ukončení bakalářského studia nastoupit do zaměstnání. Potom, pokud bude mít chuť, může studovat dálkově a získat titul inženýr. Naše společnost zvyšování kvalifikace umožňuje a také podporuje.

Kde získají zájemci další informace?

Informace o samotném studiu naleznou na internetu – www.cez.cz/bakalar. Tam lze využít i možnost konkrétního e-mailového dotazu. Pokud by se chtěl ně který zájemce blíže seznámit s problematikou jaderné energetiky a se svou budoucí profesí, pak je nejvhodnější navštívit informační centrum.

Další informace

www.cez.cz/bakalar

e-mail: jarmila.horakova@cez.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

Doporučujeme

Neandertálský mozek ze zkumavky

Neandertálský mozek ze zkumavky

Jaroslav Petr  |  24. 6. 2018
Vědci vypěstovali v laboratoři miniaturní shluky lidských buněk mozkové tkáně, tzv. organoidy. Ty měly DNA upravenou tak, aby napodobovala DNA...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné