Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Staň se operátorem jaderné elektrárny!

6. 11. 2008
 |  Vesmír 87, 807, 2008/11
komerční prezentace

Podle odborníků prošel svět několika epochami, které byly charakterizovány zápolením o různé zdroje. V kmenové prehistorii to byl kus jídla, později už i zajatec-otrok jako zdroj pracovní síly, potom půda a znovu otroci či nevolníci, po průmyslové revoluci obecně surovinové zdroje a o stovku let později opět návrat k zápolení o „pracovní sílu“ v podobě energií a energetických zdrojů všeho druhu. Energie pro stacionární spotřebiče a energie pro dopravu bude hlavním tématem 21. století. Je to riziko, ale i velká příležitost současné doby.

Rozhodujete se o svém budoucím povolání? Chcete spojit svou budoucí kariéru s energetikou a s jadernou energií? Chcete být odborníkem na jadernou energetiku? Pro odpověď „jak na to“ jsme si zašli za Ing. Jarmilou Horákovou, vedoucí oddělení Lidské zdroje.

„Společnost ČEZ připravila na podporu studentů program se stručným názvem Bakalář,“ říká v úvodu paní Horáková. „Podle zkušeností z provozovaných zahraničních jaderek vznikla myšlenka, že i pro naše blokové dozorny budeme systémově oslovovat a připravovat vysokoškoláky – bakaláře.“

Co tedy projekt Bakalář konkrétně znamená?

Projekt jsme pilotně odzkoušeli s maturanty, kteří ukončili v roce 2008 studium na střední škole. Po vyhodnocení výsledků v něm pokračujeme i v dalším školním roce. Pokud tedy uvažují stávající maturanti o studiu na technické vysoké škole a chtějí svoji budoucnost spojit s jadernou energetikou, zvolí studium na VUT v Brně, konkrétně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, bakalářský obor B – SEE silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, nebo na ČVUT v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, obor jaderná zařízení (na katedře jaderných reaktorů). Protože hledáme budoucí operátory, projdou tito zájemci ještě před podáním přihlášky ke studiu na VŠ psychologickým vyšetřením. V případě úspěšného absolvování psychotestů to jsou po celou dobu tříletého bakalářského studia „naši“ studenti. Propojujeme studium s praxí (ročníkové práce, stáže v elektrárně, bakalářská závěrečná práce, garant z řad zaměstnanců) a poskytujeme studentům již od prvního ročníku. Výše stipendia se pohybuje s ohledem na studijní výsledky od 5 do 8 tisíc měsíčně . Naše společnost se také smluvně zavázala k uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou, bez zkušební lhůty.

Na jakou pozici mají možnost po ukončení studia nastoupit?

Nastoupí na pozici operátora sekundárního okruhu. Po absolvování pří pravy a zkoušek pak budou zajišťovat činnosti, které souvisejí s provozováním zařízení sekundárního okruhu. Následuje možnost postupu na další pozice v blokové dozorně – operátor primárního okruhu a vedoucí reaktorového bloku. Zaměstnanci tímto způsobem získají přehled o technologiích v jaderné elektrárně, zkušenosti s provozováním a vysokou odbornost. O takové odborníky je pak zájem např. v útvarech investic, péče o zařízení či bezpečnosti, kde se uplatňují nejen jako specialisté, ale i na manažerských postech.

Ale zpět ke studiu. Budou mít nějaké závazky i studenti?

Studenti se nám podpisem stipendijní smlouvy zavázali, že budou řádně plnit své studijní povinnosti – k standardnímu bakalářskému studijnímu programu na VUT Brno si přiberou během tří let navíc 4 předměty, které se studují na Fakultě strojní. Dále se zavázují, že nejpozději do 1 měsíce po ukončení studia s námi uzavřou pracovní poměr.

Co když si bude chtít student dokončit magisterské vzdělání?

Student by měl po ukončení bakalářského studia nastoupit do zaměstnání. Potom, pokud bude mít chuť, může studovat dálkově a získat titul inženýr. Naše společnost zvyšování kvalifikace umožňuje a také podporuje.

Kde získají zájemci další informace?

Informace o samotném studiu naleznou na internetu – www.cez.cz/bakalar. Tam lze využít i možnost konkrétního e-mailového dotazu. Pokud by se chtěl ně který zájemce blíže seznámit s problematikou jaderné energetiky a se svou budoucí profesí, pak je nejvhodnější navštívit informační centrum.

Další informace

www.cez.cz/bakalar

e-mail:

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné