mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

CESNET

hostil v Praze významné síťové experty
8. 11. 2007
 |  Vesmír 86, 700, 2007/11
komerční prezentace

Několik odborných setkání významných expertů světového síťového výzkumu uspořádalo v minulých týdnech sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro vědu a výzkum CESNET2. Nejvýznamnější akcí bylo sedmé výroční mezinárodní zasedání LambdaGrid Workshop, které v Praze proběhlo 17. a 18. září 2007.

Na LambdaGrid Workshop přijelo 116 odborníků ze 17 zemí z celého světa – z Evropy, Brazílie, Číny, Kanady, Japonska, Jižní Koreje, Spojených států, Austrálie a Tchaj-wanu.

Atraktivní demonstrace GLIF

V průběhu dvoudenního jednání účastníci shlédli několik demonstrací využití infrastruktury Global Lambda Integrated Facility (GLIF – virtuální organizace vytvářející výzkumné prostředí). Atraktivní byly například ukázky přenosu vysoce kvalitního videa ve formátu 4K, který má více než čtyřikrát vyšší rozlišení než HDTV a kvalitou se vyrovná přinejmenším 35mm filmu. Přenos do dvou lokalit v Praze (Karolinum a Barrandov) se uskutečnil ze Seattlu, Chicaga a San Diega v USA, z Tokia v Japonsku a z Amsterdamu v Nizozemsku.

Druhý experiment měl celosvětovou premiéru a demonstroval možnost vzdálené interaktivní spolupráce při digitálním zpracování filmů. Film natočený v Praze kamerou 4K společnosti DALSA byl předzpracován (odborníci mluví o tzv. debayerizaci) superpočítačovou technikou v San Diegu a v následujícím kroku byla prováděna interaktivní korekce barev. Korekci prováděli specialisté ze společnosti FilmLight, kteří byli přítomni na Ryerson University v Torontu. Specialisté z Toronta, kteří se podílejí na zpracování filmů pro Hollywood, využívali systém na barevné korekce umístěný v Praze. Korekce probíhala podle příkazů kameramana snímku, který byl také v Praze. Všichni partneři průběžně sledovali korekce na svých pracovištích a byli spolu ve spojení nízkolatenčním videokonferenčním systémem.

Akademické federace REFEDS

Už začátkem září se v Praze sešli zástupci předních světových akademických federací na prvním mezinárodním workshopu skupiny REFEDS (Research and Education FEDerationS). Na International Federation Peering Meeting dorazilo 30 předních odborníků oboru z 23 zemí Evropy, Severní i Jižní Ameriky, Austrálie a Japonska, aby diskutovali o problematice propojování federací identit. Hlavním tématem workshopu byly otázky politik uplatňovaných v rámci federací a mezi federacemi.

Společenství výzkumných a vzdělávacích federací REFEDS se v rámci aktivit sdružení evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) zaměřuje nejen na technické úkoly, ale i na definování společné politiky potřebné k zajištění interoperability institucí, které spolupracují na významných síťových projektech v rámci Evropy.

Pracovní skupiny TERENA

Krátce poté v Praze zasedaly dvě odborné pracovní skupiny (Task Forces) organizace TERENA, která sdružuje evropské národní sítě pro výzkum a vzdělávání. Hlavním úkolem skupiny TF-EMC2 (The TERENA Task Force on European Middleware Coordination and Collabora tion) je vytvářet diskusní fórum na téma middleware a podporovat spolupráci v tomto odvětví nejen napříč Evropou, ale i celým světem. Skupina zaměřená na pokročilé komunikační služby (TF-ECS – the Task Force Enhanced Communication Services) se zabývá podporou nástrojů a technologií vedoucích ke snadnější dostupnosti hlasových internetových služeb a videokonferencí.

Seminář o CEF Networks

Konečně ve dnech 19. až 20. září se v Praze sešlo 66 zástupců národních vědeckovýzkumných sítí z 19 zemí celého světa – z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Asie i Austrálie – aby si vyměnili zkušenosti v oblasti navrhování a provozování zákaznických optických sítí (Customer Empowered Fibre Networks – CEF) a aby formulovali hlavní zásady pro jejich další výzkum a vývoj. Základní charakteristikou sítí CEF (jednou z nich je i tuzemská CESNET2) je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (popřípadě si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě, zejména jejího optického přenosového systému, a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky, kterými jsou často vědecká a výzkumná pracoviště, mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou sítě CEF stavěny „na míru“ podle skutečné potřeby.

CESNET a Týden vědy a techniky

Sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET se stalo jedním ze spolupořadatelů sedmého ročníku Týdne vědy a techniky, který ve dnech 1. až 11. listopadu probíhal po celé České republice. Vybrané přednášky byly přenášeny on-line do Internetu prostřednictvím národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2, kterou sdružení buduje a rozvíjí. Zájemci o novinky ze světa, který odhaluje naši současnost a pokouší se nahlédnout do blízké i daleké budoucnosti, tak mohli prezentace předních odborníků sledovat přímo na svých monitorech. On-line přenosy přednášek z několika míst v Praze a Brně bylo možné sledovat na adrese: prenosy.cesnet.cz/. >

Živé přenosy byly zajišťovány ve vysoké kvalitě, kterou umožňuje špičková infrastruktura sítě CESNET2. Ta je v mnoha ohledech výjimečná díky své hybridní DWDM technologii. Dokáže nabídnout tzv. end-to-end služby či služby se zaručenou kvalitou, které využívá především náročný síťový výzkum. Nedávno tak například experti z celého světa mohli na mezinárodním zasedání LambdaGrid Workshop v Praze sledovat videopřenosy ze Spojených států, Japonska a Nizozemska ve formátu 4K, který má čtyřikrát vyšší rozlišení než HDTV.

Videoarchiv přednášek Týdne vědy a techniky je k dispozici na adrese: videoserver.cesnet.cz/videoarchiv.php. >

www.cesnet.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...