Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Výběr z bibliografie Ivana M. Havla

 |  1. 6. 2021

Soupis významnějších publikací Ivana M. Havla (Úplný soupis publikací I. M. Havla je v knize Jana Lukeše „Právě proto, že jsem“ – rozhovor s Ivanem M. Havlem).

Havel I. M.: The theory of regular events I., II., Kybernetika 5, 400–419, 520–544, 1969.

Havel I. M.: Strict deterministic languages, Ph.D. dissertation, Department of Computer Science, California at Berkeley, December 1971.

Štěpánková O., Havel I. M.: A logical theory of robot problem solving, Artificial Intelligence 7, 129–161, 1976.

Havel I. M.: On branching and looping I., II., Theoretical Computer Science 10, 273–295, 1980.

Havel I. M.: Robotika. Úvod do teorie kognitivních robotů, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1980.

Havel I. M., Hájek P.: Filosofické aspekty strojového myšlení, in Sborník SOFSEM ’83, 7–64, 1983.

Havel I. M.: Podivná setkání, In: Laudatio Z. N., samizdat 1982.

Havel I. M., Palouš M., Neubauer Z.: Svatojanský výlet, s. 145–157 in Laudatio R. P., Edice Expedice, sv. 196. Později též jako kniha Svatojanský výlet, Malvern & B. Just, Praha 1999.

Havel I. M.: Způsoby poznání, s. 137–148 in: samizdat, Edice Expedice, sv. 209, 1985. Později tiskem in: Hostina, Sixty-Eight Publishers, Totonto 1989, též in: Slovenské pohľady č. 7, 1991. Angl. překlad pp. 222–232 in Good-bye, Samizdat, ed. M. Goetz-Stankiewicz, Northwestern University Press, Evanston, Ill. 1992.

Neubauer Z., Havel I. M.: Sidonia a Sakateky dialogů patero, ed. D. Bohdan, samizdat Praha 1986. Později rozšířené tiskem in: Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení, SOFIS, Praha 2004.

Havel I. M.: Artificial Thought and Emergent Mind, pp. 758–766 in Proc. IJCAI ’93, Morgan Kaufman Profesional Book Center, Denver, SO, USA, 1993.

Havel I. M.: Scale Dimensions in Nature, Int. J. of General Systems 24, 295-324, 1996/3.

Havel I. M.: Arsemid, Hrnčířství a nakl. Michala a Evy Jůzových, Praha 1997, druhé rozšířené vydání: KANT, Praha 2004. Třetí, třikrát rozšířené vydání KANT – Karel Kerlický, Praha 2016.

Havel I. M.: Otevřené oči a zvednuté obočí, Vesmír, Praha 1998.

Havel I. M.: Causal Domains and Emergent Rationality, pp. 129–151 in: Rationality and Irrationality, B. Brodgaard and B. Smith (eds.), Vienna 2001, öbv & hpt.

Havel I. M.: Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém, s. 17–75 in Umělá inteligence III., ed. V. Mařík a kol., Academia, Praha 2001.

Havel I. M.: Modality subjektivně prožívaných situací, s. 159–178 in Kognice a umělý život IV., J. Kelemen a V. Kvasnička (eds.), Slezská univerzita v Opavě, Opava 2004.

Havel I. M.: Zvednuté obočí a zjitřená mysl. Dokořán, Praha 2005.

Havel I. M.: A structure of Experienced Time, pp. 163–188 in Endophysics, Time, Quantum and Subjective, R. Buccheri et al. (eds.), World Scientific Publisching Co., 2005.

Ajvaz M., Havel I. M.: Snování. Rok dopisů o snech. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008.

Havel I. M.: Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive, Kybernetika 44, 314, 2008/3.

Ajvaz M., Havel I. M.: Sindibádův dům. Korespondence o epizodických situacích a také o dvou scénách, okamžicích, vzpomínkách, počátcích, prostředcích a koncích, pobřežních skaliskách, vlnách a gejzírech, hromadách, skládkách, patafyzických a jiných strojích, nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.

Havel I. M.: Dopisy od Olgy. Knihovna Václava Havla, Praha 2010.

Havel I. M.: Epizodické situace našeho života, s. 213–238 in Spor o přirozený svět, eds. B. Velický et al., Filosofia, Praha 2010.

Havel I. M.: Seeing numbers, pp. 312–329 in Best Writings on Mathematics 2010, ed. Mircea Pitici, Princeton University Press 2011.

Havel I. M.: Cestou k inteligenční singularitě, s. 183–217 in Hlavou zeď – Úvahy nad civilizací a její budoucností, ed. A. Pelán, dybbuk, Praha 2011.

Havel I. M.: Slavná Hofstadterova kniha konečně v českém překladu, část I., Vesmír 91, 746, 2012/12, část II. Vesmír 92, 51, 2013/1 , část III. Vesmír 92, 116, 2013/2, část IV. Vesmír 92, 181, 2013/3.

Havel I. M.: Zjitřená mysl a kouzelný svět, Dokořán, Praha 2013.

Havel I. M.: Odvěta, s. 171–237 in Protázky a odvěty, Lucerna & nakl. Lidové noviny, Praha 2015.

Havel I. M.: Model prožívaného času podle Petra Vopěnky, Filosofický časopis 4, 539–560, 2016.

Havel I. M., Mitášová M.: Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislostisti architekturou, s. 64–70 in Kognicia a umelý život 2017, eds. I. Farkaš a kol., Univerzita J. A. Komenského, Bratislava 2017.

Ajvaz M., Havel I. M.: Pokoje u moře. Sedm let korespondence o živém těle, o trčení a vyčnívání, o větvení a sítích, o písmenech, houbách, kostrách a kostlivcích, o škálových úrovních, o agregátech a seskupeních, o totalizaci a diferenciaci, o prázdnotách, o přidávání a odebírání, o moři, o vánicích a sněhových vločkách, o obrazech, o jednotícím rozvrhu a nakonec i o rámech uvnitř rámů. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017.

Havel I. M.: Zápisky introspektora, OIKOYMENEH, Praha 2018.

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...