Často kladené dotazy

  Seznam zvukových nahrávek Archiv O projektu FAQ Podmínky soutěže ǀ CZE ǀ ENG ǀ FRA ǀ DEU ǀ ESP ǀ RUS ǀ  
                                       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaké nahrávky jsou pro vzkaz nejvhodnější?

Můžete nahrát cokoliv od hudby přes mluvené slovo, verše, poselství až po prosté zvuky. Mějte na mysli, že ze všech nahrávek, které obdržíme, budeme vybírat 11, které nakonec poletí. Přednost dáme takovým, které budou originální a ponesou nějaké poselství, které má platnost pro současný svět, lidstvo. Mělo by i tak jít o vaše dílo, nikoliv četbu z díla někoho jiného. Pokud lidé vyberou k odvysílání vaši nahrávku, co jim chcete z Marsu říci? Nač chcete upozornit? Podotýkáme, že nechceme vybírat urážlivé, vulgární, ani banální nahrávky. Máme za to, že my, lidé, máme na víc.

Proč zrovna zvuky?

Na Marsu budou vědci existenci blesků zkoumat měřením změn elektromagnetického pole v pásmu slyšitelných kmitočtů. Po přistání na planetě bude třeba ověřit, že přístroj správně funguje a odesílá signály v měřeném pásmu. Nahrávky, které nám pošlete, budou tedy sloužit i jako prostředek k otestování vědecké aparatury a přenosu dat na Zemi díky tomu, že budeme schopni porovnat rozdíl mezi tím, jakou nahrávku jsme dostali z Marsu s její známou podobou, kterou nám dodáte.

Kdy odstartuje raketa se vzkazy na Mars?

V červenci 2020. K Marsu přiletí sonda v dubnu 2021.

Budete zvuky z Marsu opravdu vysílat?

Ano, použijeme je jako testovací záznam pro vyzkoušení správné funkce přístroje po přistání. Poté je v paměti nahradíme vědeckými daty, která budeme z Marsu na Zemi vysílat v průběhu celé mise.

Kolik zvuků mohu poslat?

Z jedné e-mailové adresy smíte poslat jen jeden zvuk.

Kdo a jak vybere můj zvuk?

Hlasování na webu má doporučující charakter pro Pořadatele, který nahrávky posoudí a vybere 11 nejzajímavějších pro cestu na Mars. O tom, která z výsledné desítky nahrávek bude vybrána, rozhodne další hlasování na těchto stránkách.

Kdy se dozvím, zda jste vybrali můj zvuk?

Jakmile porota vybere váš zvuk, uvědomíme vás e-mailem a vystavíme vám certifikát, potvrzující účast v projektu. Pokud zvítězíte v závěrečném hlasování a vše se nakonec podaří, dostanete od nás také svou nahrávku, která proletěla dvakrát vzdálenost mezi Zemí a Marsem.

Proč nemohu přiložit video, nebo soubor větší než 10 MB?

Prvním limitem je omezené množství místa, rezervovaného v paměti sondy ExoMars, druhým nízká přenosová rychlost z Marsu na Zemi (při vysílání na Zemi budou mít přirozeně přednost vědecká data). Akceptujeme audio formáty mp3, mp4, wav. Maximální povolená kapacita je nastavena tak, abyste mohli poslat i zvukově kvalitní půlminutový soubor v nekomprimovaném formátu wav, který má (ve verzi 48 000 Hz, 24 Bit, Stereo) velikost cca 8,5 MB.

Co se stane na Marsu?

Jednu z jedenácti vítězných nahrávek, které na Zemi zakódujeme a uložíme do paměti analyzátoru elektromagnetických vln, po přistání na Marsu použijeme jako testovací záznam - odvysíláme ji zpět na Zemi, abychom ji porovnali s původními daty. Je pro nás velmi důležitá. Zjistíme díky ní, jestli paměť i ostatní systémy přístroje správně fungují. Během dalších testů a vlastní práce přístroje pak budou všechny nahrávky v paměti nahrazeny signály zachycenými na Marsu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategy AV21

#CallFromMars