mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Na stopě všemu živému na Zemi

 |  30. 12. 2023

Jak odhalit přítomnost zvířat v dané lokalitě? Dalekohledy a fotopasti dostávají zdatného konkurenta. Vědcům stačí setřít povrch listů. K identifikaci jednotlivých ledních medvědů stačilo shrábnout sníh ze stopy.

kliknutí otevře Sound Cloud

Zvukovou přílohu Vesmíru můžete přehrávat také na SoundCloudu 

Prameny:

Arbøll T. P. et al.: Revealing the secrets of a 2900-year-old clay brick, discovering a time capsule of ancient DNA. Scientific Reports, 13(1), 13092, 2023, DOI: 10.1038/s41598-023-38191-w.

Littlefair J. E. et al.: Air-quality networks collect environmental DNA with the potential to measure biodiversity at continental scales. Current Biology, 33(11), R426-R428, 2023, 10.1016/j.cub.2023.04.036.

Lynggaard C. et al.: Vertebrate environmental DNA from leaf swabs. Current Biology, 33(16), R853-R854, 2023, 10.1016/j.cub.2023.06.031.

Von Duyke A. L. et al.: Determination of polar bear (Ursus maritimus) individual genotype and sex based on DNA extracted from paw-prints in snow. Frontiers in Conservation Science, 4, 2023, 10.3389/fcosc.2023.1166279.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Genetika, Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Jaroslav Petr

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi se zabývá regulací zrání savčích oocytů a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. Je členem redakční rady Vesmíru.
Petr Jaroslav

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...