Pecháček Pavel

Mgr. Pavel Pecháček (*1988) vystudoval teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v rámci stejnojmenného oboru zde pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především významem ultrafialového záření jakožto zvláštního komunikačního signálu v přírodě, konkrétně pak studiem vlastností UV‑reflektantních struktur na křídlech motýlů. Mimoto se věnuje studiu dějin přírodovědného bádání, obzvláště se zaměřením na období viktoriánské a edwardovské Anglie.

Počet článků: 24

Pestrý svět motýlů

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 484, 2016/9
Předek dnešních motýlů disponoval pravděpodobně třemi typy fotoreceptorů s maximální citlivostí v ultrafialové, modré a zelené části světelného...
 

Žlutá není jen žlutá

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 388, 2016/7
Mnoho krytosemenných rostlin využívá ke svému opylení různé druhy, především bezobratlé živočichy. Vzácněji to jsou i různí obratlovci, například...
 

UV signalizace u pavouků

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 331, 2016/6
Fakt, že nejrůznější organismy využívají ve svém zbarvení ultrafialovou složku světelného spektra, není vzhledem k citlivosti zraku mnoha živočichů...
 

Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834–1913)uzamčeno

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 296, 2013/5
John Lubbock se narodil posledního dubnového dne roku 1834 jako prvorozený syn do zámožné rodiny s dlouhou bankéřskou tradicí. Jeho otec sir John...
 
Strana: [1]  [2]