Je věda nebezpečná?

Seznam článků v seriálu - Počet: 3

1. díl

Je věda nebezpečná?
Lewis Wolpert  |  5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 325, 1999/6

Myšlenka, že vědění je nebezpečné, je v naší kultuře hluboce zakořeněna. Adam a Eva měli zakázáno jíst z biblického stromu poznání, v Miltonově...
 
2. díl

Vědci musí přemostit komunikační propast
Pablo Jensen, Nick H. Battey  |  5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 395, 1999/7

[...] Wolpert1) nás informuje, že vědci mají „specializované znalosti toho, jak svět funguje, které ostatním nejsou tak snadno dostupné“. Ve...
 
3. díl

Správná vědecká praxe
Josef Loub  |  5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 215, 2000/4

V roce 1998 vyšla v Německu kniha Návrhy k zajištění správné vědecké praxe, 1) která shrnuje výsledky práce mezinárodní komise „Sebekontrola ve...