Loub Josef

NDr. Josef Loub, CSc., prof. emerit. (* 1929), vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, zabýval se rentgenovou strukturni analýzou.

Počet článků: 1

Správná vědecká praxe

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 215, 2000/4
V roce 1998 vyšla v Německu kniha Návrhy k zajištění správné vědecké praxe, 1) která shrnuje výsledky práce mezinárodní komise „Sebekontrola ve...