i

Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Zoo v šálku čaje

 |  5. 9. 2022
 |  Vesmír 101, 514, 2022/9

Když noříte sáček se sušeným čajem do horké vody, připravujete si nápoj s koktejlem dědičné informace (DNA) více než 1200 živočichů. Ti všichni se s čajem setkali během jeho cesty z plantáže do vašeho šálku. Toto tvrzení umožnil výzkum environmentální DNA (eDNA), kterou každý organismus zanechává v prostředí, jímž se pohybuje. Ať už otírá povrch těla o předměty, kolem kterých prochází, nebo uvolňuje výkaly či jiné výměšky. Analýza eDNA z vody, půdy či obsahu střev jiných organismů umožňuje odhalit složení společenstev v prostředí. Díky tomu můžeme získat i genetický důkaz existence některých organismů, aniž bychom je kdy viděli (to je možná případ tajemné linie pláštěnců, označované jako MAME1 [2]).

Ale zpátky k čaji. Německé genetiky napadlo prozkoumat eDNA ze sušených částí rostlin, aby zjistili, zda touto cestou dokážou získat informace o společenstvech členovců vázaných na rostliny. V sáčcích čaje a koření z běžného obchodu dokázali odhalit hotovou zoologickou zahradu – eDNA z celkem 1279 druhů býložravců, predátorů, parazitoidů i skladištních škůdců. Některé identifikované druhy umožnily zjistit geografický původ materiálu. Autoři proto navrhují využít eDNA ze sušených rostlin jako méně pracnou alternativu biomonitoringu založeného na odchytu členovců do pastí. Získaná eDNA je navíc v tomto případě velmi stabilní, a bylo by ji proto možné využít i pro průzkum společenstev, jež zanechala své stopy na rostlinách v herbářích starých desítky let. Schopnost odhalit původ rostlinného materiálu prostřednictvím eDNA členovců lze rovněž využít k odhalení ilegálního převozu rostlin.

[1] Krehenwinkel H. et al.: Biology Letters, 2022, DOI: 10.1098/rsbl.2022.0091.

[2] López-Escardó D. et al.: Scientific reports, 2018, DOI: 10.1038/s41598-018-27509-8.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie, Genetika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Kateřina Bezányiová

Kateřina Bezányiová (*2000) studuje na Přírodovědecké fakultě UK, v průběhu středoškolského studia absolvovala stáž v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. V současné době se věnuje populační genetice kukaččích včel a jejich hostitelů.
Bezányiová Kateřina

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...