mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Meditace, morálka a válka

 |  2. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 280, 2022/5

A. Hafenbrack z Washingtonské univerzity ve studii se 1400 dobrovolníky zjistil o vlivu mindfulness na morální postoje, že meditující lidé mají vzhledem k emočnímu odstupu dosaženému meditací slabší pocit viny, a tudíž i signifikantně nižší tendenci napravovat své prohřešky vůči jiným; více si hledí svých zájmů a jsou méně ochotni pomáhat bližním. To je v rozporu s dosavadními představami o tom, že meditační praxe za všech okolností podporuje v lidech soucit a altruismus. M. Farias a U. Kreplin z novozélandské Massey University ovšem žádné významné změny v tomto směru u meditujících subjektů nenašli (viz Fariasovu knihu The Buddha Pill).

Konceptuálně není těžké si představit, jak k potlačení pocitu viny či nárůstu egoismu dochází. Techniky meditace učí odstupu od všech emočních a kognitivních procesů, aby zabránily jejich podmíněnému vznikání (samsára). Příjemné i nepříjemné stavy mysli se časem stanou neutrálními a my se můžeme svobodně rozhodnout, zda nezávislost na  vlastních emocích použijeme k dobrému, či zlému. Meditační postupy byly koneckonců používány k vojenským manipulacím mysli prakticky od doby, kdy vznikly. O jejich zneužití japonským militarismem psala řada japonských i amerických autorů (např. B. A. Victoria, I. Hakugen aj.). Obdobně referoval o neetické aplikaci buddhistických psychologických postupů během druhé světové války světoznámý antropolog G. Bateson, jenž tehdy sloužil jako důstojník amerického informačního centra na Srí Lance.

O dalších nežádoucích účincích meditací viz též Vesmír 100, 209, 2021/4.

Hafenbrack A. C. et al.: J. Personal. Soc. Psychol., 2021, DOI: 10.1037/pspa0000298

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Dita Šamánková

MUDr. Dita Šamánková (*1969), psychiatryně a publicistka s 25 lety praxe v ČR a Velké Británii. Buddhistickou psychologii a vipassana meditace se učila od česko-švýcarského psychologa doc. M. Frýby (1943–2016). Více v kapitole Personality and Ethics in Theravada Buddhism v knize Šamánková, Preiss, Příhodová: The Contextual Character of Moral Integrity: Transcultural Psychological Applications (Springer – Palgrave Macmillan, 2018).
Šamánková Dita

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...