i

Aktuální číslo:

2023/3

Téma měsíce:

Růst

Objev zlomků z Hipparchova Katalogu hvězd

Klimakův znovu přepsaný kodex a zvědaví studenti
 |  5. 12. 2022
 |  Vesmír 101, 769, 2022/12

Od raného středověku až do 16. či počátku 17. století platil za naprostou autoritu exaktního popisu hvězd řecký matematik a astronom Klaudios Ptolemaios, žijící ve 2. století n. l. v egyptské Alexandrii. Jeho Katalog stálic, přinášející souřadnice více než tisíce hvězd, viditelných prostým okem či jen s pomocí jednoduchého přístroje dioptry na odclonění okolí, se zachoval jakožto součást řecky psané práce zvané Megalé syntaxis (Velká skladba) nebo zkomoleně vlivem arabského prostřednictví jako Almagest. Almagest s Katalogem hvězd, rozdělených do osmačtyřiceti obrazců personifikovaných souhvězdí, jejichž vznik tak půvabně vysvětlují řecké mýty, se stal na mnohá staletí základní učebnicí evropských astronomů. Ptolemaios ke slovním popisům hvězd připojil také jejich číselné souřadnice ekliptikálních délek a šířek. Vždy současně panovalo povědomí, že Ptolemaios navazoval na starší katalog vytvořený Hipparchem z bithýnské Níkaje (cca 190–120 př. n. l.), působícím v letech 140–120 př. n. l. na Rhodu. Hipparchův o čtyři staletí starší katalog však dosud znám nebyl, takže otázky, do jaké míry Ptolemaios Hipparchovo učení převzal či na ně navázal, zůstávaly pouze v teoretické rovině, byť se jimi zabývaly celé generace badatelů.

Dne 18. října 2022 otiskl časopis Nature příspěvek o skutečně významném pokroku v luštění rukopisu zvaného Codex Climaci rescriptus.1) Zpráva okamžitě ještě týž den proběhla v e-mailové korespondenci mezi historiky astronomie po celém světě a není se čemu divit: kodex skrývá části ztraceného Hipparchova Katalogu hvězd. V dosud přečteném zlomku byly identifikovány souřadnice hvězd souhvězdí Severní koruny (Corona borealis), a to souřadnice spočtené vzhledem ke světovému rovníku; stejný systém se užívá při tvorbě hvězdných map i v současnosti. Badatelé u nově rozluštěných souřadnic hvězd vzali v potaz precesi (je známo, že tu ostatně odhalil právě Hipparchos) a zjistili, že souřadnice odpovídají nejpřesněji roku 129 př. n. l., spadajícímu do doby Hipparchova života. Hodnoty Hipparchových rovníkových (ekvatoriálních) souřadnic hvězd mají chybu menší než jeden stupeň, a jsou tak dokonce o něco přesnější než známé Ptolemaiovy ekliptikální souřadnice. Vyšší přesnost Hipparchova katalogu současně dokazuje to, že Ptolemaios nepřepočítal Hipparchovy hodnoty na ekliptikální souřadnice mechanicky, ale že vycházel z jiných měření. Z toho také plyne, že nebyl Hipparchovým epigonem. Ve stejném říjnovém týdnu, kdy vyšel článek v časopise Nature, publikovali autoři svůj nález také detailněji ve specializovaném mezinárodním časopise pro dějiny astronomie.2) Hipparchův Katalog hvězd tedy přestal být hypoteticky předpokládanou záležitostí, je nyní s jistotou alespoň částečně znám, a nadto víme, jakého druhu byly jeho souřadnice. Doufejme, že pokračující luštění ostatních folií rukopisu přinese i další části katalogu.

Nyní vidíte 25 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie vědy, Astronomie a kosmologie

O autorovi

Alena Hadravová

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc., je klasická filoložka a bohemistka se specializací na medievalistiku. V Oddělení pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze se zabývá dějinami astronomie, antickými tradicemi a dějinami vzdělanosti. (www.usd.cas.cz/vyzkumnipracovnici/hadravova-alena)
Hadravová Alena

Doporučujeme

Čmeláci mají tradice a kulturu

Čmeláci mají tradice a kulturu audiovideo

Jaroslav Petr  |  16. 3. 2023
Vědci byli přesvědčeni, že sociální hmyz, jako jsou včely, mravenci nebo čmeláci, mají většinu svého chování vrozenou. Nyní zjistili, že čmeláci...
Svět, který není

Svět, který není

Ondřej Vrtiška  |  6. 3. 2023
Obrázek šestiprsté ruky na obálce tohoto čísla nenamaloval člověk. Není to ani obtisk skutečné lidské dlaně, které bychom v počítači domalovali...
Velký zázrak a tajemství růstu

Velký zázrak a tajemství růstu

Daniela Zemková  |  6. 3. 2023
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné