i

Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Živoucí galaxie zkušeností se světem hor

Kosmologie národnosti I
 |  31. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 700, 2022/11

Kosmologie ve filozofii označuje vnímání světa jako celistvosti prostoru, času a veškerých jevů v něm obsažených. Každé kulturně ohraničené společenství lidí tak má svůj vlastní „vesmír“. Ten iský tvoří historická zkušenost se životem v drsném prostředí hor jihozápadní Číny. Pružná kosmologie Iů do sebe dokáže začlenit i vlivy vycházející z modernity. Pokud se však ocitne mimo hory, je nesmírně zranitelná.

Výpravy do Krkonoš, které podnikl zkraje 19. století obrozenec Michal Silorád Patrčka, a jeho krátký etnografický spisek, v němž popisuje každodenní útrpný život horalů, jejich povahu, zvyky a nezemědělské způsoby obživy, nám připomínají expedici do jiného světa. Zjevný rozdíl mezi měšťanem Patrčkou a obyvateli krkonošských svahů jako by předjímal pozdější popisy nížin a hor světovými badateli, k nimž patří i britský antropolog Edmund Leach. Ten po zkušenostech ze svého pobytu v britské armádě na území Barmy za druhé světové války rozpracoval teze o životě v těchto dvou těžko souměřitelných prostředích. Pomezí jihozápadní Číny a jihovýchodní Asie je ve srovnání s Krkonošemi demograficky výrazně rozmanitější. Podobě jako například na Kavkaze či v Afghánistánu je pro jeho obyvatelstvo typická složitá síť pokrevního příbuzenství, kam lze zvenčí proniknout jen s obtížemi. Záměry a cíle špatně čitelných skupin lidí, pro něž je vlastní identifikace s klanem důležitější než často shora naroubovaná etnická identita, jsou pak z pozice nadřazeného, popř. sousedícího a zdánlivě mocnějšího státu velmi obtížně předvídatelné a kontrolovatelné.

V izolaci od světa

Na čínský jihozápad, hlavně však do Chladných hor (Liang-šan), které obývá etnikum Nuosuů (ꆈꌠ), se posledních třináct let vracím kvůli historickému, ale především etnografickému výzkumu. Liang-šan leží v jihozápadní části čínské provincie S’-čchuan. Nuosuové, doslova Černí lidé, jsou patrně nejznámější z iských komunit. Vnitřně různorodá, čínským státem vymezená etnopolitická kategorie menšinových národností I (彜族) totiž zahrnuje desítky etnických skupin, které teoreticky pojí vzájemně obtížně srozumitelné, ale podle lingvistických modelů příbuzné jazyky. Iové jsou však výjimeční tím, že navzdory své vnitřní různorodosti mezi sebou sdílejí těžko uchopitelnou kosmologii, do které jsou schopni v prostředí svých hor integrovat kultury přicházející zvenčí. Jejími hybateli jsou obřadní specialisté, místně nazývaní bimo (ꀘꂾ), bumo či beima, kteří zajišťují spojení mezi materiálním světem a tím, odkud pocházejí a kam se po smrti navrátí duše zemřelých. Ty se při správném dodržování rituálů stávají spojenci živých, v opačném případě jako démoni různě škodí. Bimové však nejsou šamany v běžně chápaném slova smyslu, ovládají totiž poměrně složitá, unikátní písma, naprosto odlišná od čínských znaků. Písma hrají zásadní roli při obřadech, srovnatelně důležitá jsou i pro záznam genealogií. Jedinci se totiž v nuosuském společenském řádu přednostně ztotožňují se svou klanovou linií (cyvi ꋊꃤ), kterých jsou v samotných Chladných horách tisíce.

Nyní vidíte 24 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Antropologie

O autorovi

Jan Karlach

Mgr. Jan Karlach, Ph.D., (*1983) působí jako vědecký pracovník Orientálního ústavu, sociální antropolog se zaměřením na jihozápadní Čínu. Ve své práci se zabývá především kosmologiemi etnik menšinové národnosti I – především Nuosuů z Liang‑šanu – a jejich interakcemi s formami modernity a modernizace, které prosazuje čínský stát. Tento článek je výstupem prémie AV ČR Lumina quaeruntur a výzkumné platformy OÚ AV ČR Power and Strategies of Social and Political Order (jan@karlach.net).
Karlach Jan

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné