Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Karlach Jan

Mgr. Jan Karlach, Ph.D., (*1983) působí jako vědecký pracovník Orientálního ústavu, sociální antropolog se zaměřením na jihozápadní Čínu. Ve své práci se zabývá především kosmologiemi etnik menšinové národnosti I – především Nuosuů z Liang‑šanu – a jejich interakcemi s formami modernity a modernizace, které prosazuje čínský stát. Tento článek je výstupem prémie AV ČR Lumina quaeruntur a výzkumné platformy OÚ AV ČR Power and Strategies of Social and Political Order (jan@karlach.net).

Počet článků: 2

Obřadní písmo Šuejů a jeho každodennostuzamčeno

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 228, 2023/4
Unikátní písmo Šuejů, málo známé národnostní menšiny z jihozápadní Číny, používají tamní obřadníci při pohřbech, léčení a dalších společenských...
 

Živoucí galaxie zkušeností se světem horuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 700, 2022/11
Kosmologie ve filozofii označuje vnímání světa jako celistvosti prostoru, času a veškerých jevů v něm obsažených. Každé kulturně ohraničené...