Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Vybíráme z Vesmíru 1891–1900

1. 3. 2021
 |  Vesmír 100, 198, 2021/3

Claudetit. Prismatický As2O3, jenž pokládán byl všeobecně za mineral rhombotický, patří dle de Cloiseauxa soustavě monosymmetrické. […] Na krystallech freiberských stanovil týž auktor poměr os: a : b : c = 0·4288 : 1 : 0·35; β = 83°42'52"

(Vesmír 20, 166, 1891/14)

V Alabamě (severní Americe) právě obdržela černoška diplom doktora medicíny. Jest to první negerka, jež byla důstojnosti té dosáhla.

(Vesmír 21, 120, 1892/10

V posledních ročnících nejednou zmínili jsme se o výzkumech Frankových, jenž podzemní houbě, vlastně podhoubí „Mykorhiza“ zvanému, připisuje značný vliv na výživu stromů a poměr stromu k houbě pokládá za jakýsi způsob soužití (symbiosy).

(Vesmír 22, 154, 1893/13)

Západní břehy africké poskytují hojnosť koží opičích. Kožešinu poskytují hlavně opice druhu Colobus, které jsouce zvící psa, vyznačují se pěknou hedvábitou srstí černavou s dlouhým bílým ocasem. R. 1891 vyvezlo se koží 187·000 kusů, v posledních 8 létech celkem 1,075.000 kusů.

(Vesmír 24, 60, 1894/5)

Snad žádného jiného zvířete neubývalo tak rychle jako bobra. […] ačkoli ve všech pruských státních revírech přísně se šetří [chrání, pozn. red.], vymrou zde na jisto buď dříve, nebo později.

(Vesmír 24, 262, 1895/22)

V posledních dnech velkou sensaci ve světě učeném i neučeném způsobil objev prof. Roentgena ve Würzburku. […] prozatím nelze tomuto objevu přikládati té dalekosáhlé důležitosti, jaká v něm v první chvíli zejména pro studium lékařské byla hledána, nicméně není nemožno, že nalezený princip časem prakticky bude využitkován. Aspoň má se za to, že by bylo lze touto cestou snadno zjistiti podstatu zlomenin nebo jiných nepravidelností na kostech, nebo snad vypátrati kuli v těle vězící a pod.

(Vesmír 25, 91, 1896/8)

Medvědi a vlci v Bulharsku. R. 1895. v nejmladším slovanském státě bylo zastřeleno 36 medvědův, 296 vlků, 306 vlčic a 1016 mladých vlčat. Vláda vyplatila 13.160 franků v náhradu lovcům, kteří zvěř skolili. Bude-li se s takovou rázností pokračovati, jako v posledních letech se dálo, není pochyby, že i v knížectví bulharském stanou se jmenovaní dravci vzácnými a po několika desítiletích úplně ve vlastním pohoří Balkánském vymizejí, jako v českých hornatinách a v alpských krajinách dávno se provedlo. Značné odměny peněžité za ulovenou zvěř jsou výbornou pobídkou pro obyvatelstvo, aby stíhalo nemilosrdné škůdce svého bravu a skotu.

Em. F. (Vesmír 26, 35, 1896/3)

Jaké látky kolotají v prostoru světovém mimo zemi, okázal pád meteoritů v Madridu dne 10. února 1896. […] Jest velmi zajímavo, že nebyl v povětroních dosud nalezen žádný prvek, jenž by nebyl na zemi znám.

(Vesmír 27, 96, 1898/8)

První promoce ženy v Rakousku odbývala se druhého dubna m. r. ve Vídni. Byla tu povýšena na doktorku všeho lékařství slečna Gabriela baronka Possauerova.

(Vesmír 28, 144, 1899/12)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé, 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné