Aktuální číslo:

2021/3

Téma měsíce:

Les

Cesta tau od neuronu k neuronu

Nová jiskra v náboženském sporu
 |  13. 7. 2020
 |  Vesmír 99, 432, 2020/7

V tom, jaké mechanismy stojí za postupným rozvojem Alzheimerovy choroby a podobných neurodegenerativních onemocnění, není dodnes úplně jasno. Při posmrtných histologických analýzách mozkových řezů budí u postižených jedinců pozornost zejména místa s mimobuněčným nahromaděním proteinu amyloidu beta (tzv. amyloidní plaky), uvnitř neuronů se pak pro změnu vytvářejí vlákna z proteinu tau a rozpadají se mikrotubuly. Mezi neurology se vyhranily dva názorové tábory: jedni vyzdvihují roli amyloidu beta, druzí věří v důležitost proteinu tau. S ohledem na zapálenost propagátorů obou teorií byla situace žertem přirovnána k náboženské válce taoistů (resp. tauistů, zastánců tau) a baptistů (vyznavačů beta amyloidního proteinu – BAP). Tento zásadní spor není dosud uspokojivě rozřešen, přesto lze ve výzkumu Alzheimerovy choroby zaznamenat jistý pokrok.

Zcela nedávno se např. ukázalo, jak se tau může šířit mezi neurony. Byl identifikován konkrétní povrchový receptor LRP1, který tento protein pomáhá dostat do nitra buňky. LRP1 je jeden z receptorů normálně zachycujících dobře známý „zlý cholesterol“, tedy lipoproteinové částice o nízké hustotě (LDL). Receptor s navázanou částicí LDL (nebo proteinem tau) je pohlcen do váčku uvnitř buňky. Není přesně známo, jak se tau z váčku uvolní, pokud se ale tímto způsobem dostane do buňky forma proteinu náchylná k vytváření vláknitých polymerů, je na problémy zaděláno. Když se u myšek v konkrétních místech mozku uměle spustila zvýšená výroba proteinu tau, rozšířil se tau záhy i do dalších částí mozku. K tomuto šíření však nedošlo, pokud myši postrádaly receptor LRP1.

Snad bychom v budoucnu mohli bránit šíření škodlivých forem proteinu tau napříč mozkem tak, že bychom cíleně blokovali receptor LRP1. Tady se však možná schyluje k novému náboženskému střetnutí, protože onen neblahý receptor nově zatracovaný taoisty byl v nedávné minulosti veleben baptisty jako prvek napomáhající rozkladu amyloidních plaků. Jestli se receptor „zlého cholesterolu“ nakonec ukáže jako spíš hodný, nebo spíš zlý, na to si budeme muset ještě chvíli počkat.

Rauch J. N. et al.: Nature, 2020, DOI: 10.1038/s41586-020-2156-5

Liu C. C. et al.: J. Neurosci., 2017, DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3442-16.2017

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Petr Zouhar

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D., (*1985) je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Postdoktorskou stáž strávil na Stockholmské univerzitě a v současnosti se ve Fyziologickém ústavu AV ČR zabývá zejména metabolismem tukové tkáně a s tím spojenou problematikou obezity a diabetu.
Zouhar Petr

Doporučujeme

Nejlepší zbraň proti virům? Očkování

Nejlepší zbraň proti virům? Očkování

Eva Bobůrková  |  1. 3. 2021
Jako uznávaná a zkušená viroložka se Ruth Tachezy nyní nutně musí zabývat virem SARS-CoV-2. Dosud se věnovala jinému zabijáku – papilomaviru....
Les a voda

Les a voda

Václav Cílek, David Storch  |  1. 3. 2021
V posledních letech se v souvislosti s klimatickou změnou čím dál častěji zmiňují lesy a jejich podíl na bilanci vody v krajině. Lesy na jedné...
Jak se v Česku daří orlům

Jak se v Česku daří orlům uzamčeno

David Horal, Tomáš Bělka  |  1. 3. 2021
V současné době hnízdí v České republice čtyři druhy orlů, což nebylo v dřívějších desetiletích vůbec samozřejmé. Ale nemají vyhráno. Co je nejvíc...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné