JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop
i

Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Jedy zákeřnic

 |  7. 12. 2020
 |  Vesmír 99, 688, 2020/12

Zákeřnicovití (Reduviidae, anglicky Assassin bugs) jsou rozsáhlá čeleď dravých ploštic s přibližně 6800 dosud známými druhy. Jejich předkové lovili druhohorní mravence už v období střední jury (~178 milionů let), čeleď však zaznamenala velký rozvoj až od spodní křídy (~97 milionů let). Některé zákeřnice mají poměrně široký záběr kořisti, jiné se při lovu specializují na úzce vymezené taxony, zejména členovce (hmyz, pavouci, stonožky). Určité druhy mají rádi farmáři pro jejich podíl na biologické kontrole populací škůdců. Příslušníci podčeledi Triatominae se živí krví obratlovců. S oblibou sají v okolí úst, odtud anglické označení kissing bugs či vampire bugs. Při střídání hostitelů přenášejí původce závažných nemocí, například prvoka Trypanosoma cruzi, který vyvolává Chagasovu chorobu.

Zákeřnice používají při lovu i k obraně jedy tvořené koktejlem peptidů a dalších látek různé velikosti a účinku. Vylučují je z několika specializovaných žláz, které se liší složením sekretu a jež jsou aktivovány podle okolností (lov, obrana). Neurotoxiny a inhibitory iontových kanálů slouží k znehybnění a usmrcení oběti, ale také k odstrašení predátorů bolestivými podněty. (Při zásahu sliznic i na dálku. Africká ploštice Platymeris rhadamanthus umí poměrně přesně „plivnout“ až na vzdálenost 30 cm.) Enzymy vyloučené se slinou do tkání zajistí jejich natrávení a zkapalnění. Funkce jednotlivých složek těchto směsí byly zatím studovány jen u malého počtu druhů. Předpokládá se však, že jedy zákeřnic mohou být zdrojem řady nových farmakologicky využitelných struktur.

Účinky jedu zákeřnice červené (Rhynocoris iracundus) na krevničku Schistosoma mansoni testovala studie týmu z univerzity v Giesenu (Německo). Badatelé získali obranný sekret postupem trochu připomínajícím odběr hadího jedu – lehký stisk nohy pinzetou zákeřnici přiměl útočit na předloženou mikrozkumavku krytou tenkou parafínovou fólií. Sekret blokoval rozmnožování krevniček při koncentracích od 10 mg/ml (vztaženo na celkový protein), vyšší koncentrace (25 a 50 mg/ml) snižovaly i jejich pohyblivost a po delší době vedly k úhynu.

Krevnička střevní (Schistosoma mansoni) je parazitický červ patřící do řádu motolic (Trematoda) rozšířený v tropických oblastech. V cévní soustavě člověka parazituje celkem 5 druhů krevniček (mohou se vyskytovat i u dalších obratlovců). Jejich oplozená vajíčka opouštějí tělo hostitele s trusem nebo močí. Ve vodním prostředí se z nich líhnou larvy, které pro další vývoj využívají plže jako mezihostitele. Vývojové stadium zvané furkocerkárie, kterému umožňuje pohyb jeho vidlicovitý ocásek, mezihostitele opouští a hledá ve vodě opět teplokrevného hostitele, do jehož těla proniká kůží. Schistosomiáza postihuje více než 200 milionů osob a má za následek přes 200 tisíc úmrtí za rok.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Toxikologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Oldřich Lapčík

Prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Dr., (*1960) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě UK, je vedoucím Ústavu chemie přírodních látek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Zabývá se vývojem imunoanalytických metod stanovení nízkomolekulárních biologicky aktivních látek, např. steroidů a dalších izoprenoidů, izoflavonoidů, tryptaminů a kanabinoidů pro aplikace v různých oborech biologických a lékařských věd.
Lapčík Oldřich

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...