Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Dvojí život zkratek

 |  7. 12. 2020
 |  Vesmír 99, 736, 2020/12

HDP je iniciálová zkratka pro hrubý domácí produkt, anglicky GDP (Gross Domestic Product). Čteme ji hláskovacím způsobem, jako jiné zkratky domácího původu, tedy [há dé pé]. Pokud chceme této zkratce přiřadit rod, není to jednoznačné. Jedna z možností je řídit se základovým podstatným jménem nezkráceného názvu, a sice (ten) HDP jako (ten) produkt, jak to u zkratek domácího původu bývá, např. (ta) FF UK, (ten) ÚJČ. U iniciálových zkratek (domácího i cizího původu) však rod běžně kolísá a pak je často jednou ze dvou možností rod střední. K tomu se totiž zkratky zejména cizího původu (zvláště pokud je původ nejasný) přirozeně řadí. Vzpomeňme si na dopravní společnosti, kterým se neformálně říká dépédéčko (DPD) či pépéelko (PPL). Ke kolísání dochází např. i u OSN: (ta) OSN podle základového slova organizace, (to) OSN podle „tíhnutí“ ke střednímu rodu. A jak je to s HDP? Také kolísá. Dočteme se, že HDP vzrostlvzrostlo, klesl i kleslo. Počet výskytů obou rodů v korpusech současné češtiny je vyrovnaný. Nelze říci, že jedna varianta je „správnější“ než ta druhá, obě se v praxi vyskytují zcela běžně.

To, který rod použijeme, záleží i na způsobu čtení zkratky. Uzavíráme (tu) DPP [dé pé pé] nebo [d p p], dohodu o provedení práce, ale i (to) dépépéčko. I ČVUT (České vysoké učení technické) žije (minimálně) dvojím životem. Vedle samotné zkratky existuje totiž také iniciálové zkratkové slovo. Známe studenty ČVUT [čé vé ú té] i ČVUTu [čvutu], (to) ČVUT [čé vé ú té] vyhlásilo, ale (ten) ČVUT [čvut] je dobrej. I proto, že se každoročně pořádají (slangově vyjádřeno) různé ČVUTí akce včetně čvutího plesu.

A jsme u tvoření jmen, zejména přídavných. To je zase jiná kapitola, i když také dosti bohatá. Na FELí či felácké předměty chodí FELáci [studenti FEL(u), Fakulty elektrotechnické ČVUT], sledujeme FITí i fiťáckou anketu [anketu FIT(u), Fakulty informačních technologií ČVUT] nebo i soutěž o FIŤáka roku, ve které se volí nejlepší student, učitel a zaměstnanec fakulty.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Věra Kloudová

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., (*1982) vystudovala český a německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou redakce připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné