Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., (*1982) vystudovala český a německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou redakce připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Počet článků: 2

Dvojí život zkratek

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 736, 2020/12
HDP je iniciálová zkratka pro hrubý domácí produkt, anglicky GDP (Gross Domestic Product). Čteme ji hláskovacím způsobem, jako jiné zkratky...
 

Zkusme zavnímat své tělo aneb Jak si dobře zarelaxovat

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 184, 2020/3
„Pojďte zavnímat svá chodidla.“ „Nyní se pokusíme zacítit, co protažení s naším tělem udělalo.“ Uvedené věty pocházejí z hodin jógy, přičemž...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné