Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Theorie descendenční a její učení na školách

 |  1. 10. 2018
 |  Vesmír 97, 607, 2018/10

1878: Zřídka kdy setkaly se výroční schůze německých přírodozpytců s tak živým ohlasem v širším obecenstvu, jako minulého roku v Mnichově. Nepřišlyť tehdy na denní pořádek pouze odborné předměty a výsledky bádání, nýbrž i důležitá otázka, jak se mohou výsledky věd státi přístupnými širšímu obecenstvu. […]

Haeckel přednášel v Mnichově o významu descendenční theorie, a přednáška jeho přijata s ohromným potleskem. Za několik dní na to vystoupil Virchow, mluvě proti zásadám Haecklovým, a totéž obecenstvo zavrhlo následkem přednášky Virchowovy theorii descendenční, pro niž tak zaujato bylo slovy Haecklovými. Tento podal v přednášce své výběr ze svých prací, připojiv a odůvodniv, že descendenční theorie má nalézti místa již i ve školách. […]

Virchow připouští, že nauka descendenční má do sebe mnoho pravděpodobnosti. Vývoj organismů zakládati se může buď na zázraku, buď na přetvořování. Třetí není možné. Přírodní věda odsuzujíc zázrak, učí o pozvolném vývoji ústrojenstva: ba více než 99 procent nyní žijících – či lépe pracujících – zoologů jest přesvědčeno o pravdách theorie descendenční. Virchow praví: „Ne, u mne platí theorie tato jen jako spekulace, žádám skutečný důkaz.“ Tak ale mluví každý praobyčejný laik, jenž nevšímá sobě velikých pokroků věd přírodních doby nové; ty nejzáhadnější zjevy zajisté jen theorii descendenční byly vysvětleny. Virchowovi jest ovšem nauka tato nesrozumitelnou, neboť dokázáno mu, že nemá ani těch nejnutnějších vědomostí o nynějších směrech věd přírodních. Přes to však chce mluviti o věcech, jež náležejí do oboru čisté zoologie. […]

V. (Vesmír 8, 7, 1878/1)

„Vývoj organismů zakládati se může buď na zázraku, buď na přetvořování. Třetí není možné.“

2018: Rudolf Virchow (1821–1902) ctihodný berlínský lékař, antropolog (a politik), jeden z časných zastánců buněčné teorie, bývá často představován jako zatvrzelý antievolucionista, ve skutečnosti k ní fundamentálně odmítavý postoj neměl. Se svým oponentem se dobře znal, Ernst Haeckel u něj studoval a dokonce mu krátce dělal asistenta.

Virchow nezpochybňoval proměnlivost druhů v čase a ani vývoj člověka ze zvířete pro něj nebyl nepředstavitelný. V jeho (i dnešní) době stáli proti evoluci a Darwinově přírodnímu výběru mnohem rozhodnější kritici.

„Rudolf Virchow neodmítl teorii biologické evoluce bezvýhradně, měl k ní rezervovaný, ale nikoli jednoznačně nepřátelský postoj. Rozlišoval mezi výzkumem a teorií. Výzkum chápal jako formulování hypotéz a hledání řešení vědeckých problémů, kterým nesmí stát nic v cestě. Vědecké problémy a hypotézy nejsou teorie, tam musí vládnout naprostá jistota. Virchow zkrátka považoval darwinismus za oblast výzkumu, a nikoli teorie. V roce 1877 dokonce navrhl, aby se Darwin stal korespondujícím členem Berlínské společnosti pro antropologii, etnologii a pravěk,“ píše kulturní antropolog Martin Soukup.1)

Poznámky

1) Soukup M., Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2, 95–106, 2011.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné